Inaktiv

Vil du bli vår nye kollega?

Arbeidsgiver
Modum kommune Helse og velferd
Stillingstittel
Helsefagarbeidere Furulund bofelleskap og ambulerende tjenester
Frist
25.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ved Furulund bofellesskap og ambulerende tjenester er det ledig følgende helsefagarbeiderstillinger:

- to 100 prosent faste stillinger
- et 100 prosent vikariat fra d.d. til 31.01.2025, med mulighet for forlengelse

Stillingene er i turnus med for tiden arbeid hver fjerde helg, med langvakter på 12,5 time.

Furulund bofellesskap er en heldøgnsbemannet bolig som består av tilrettelagte boliger, treningsboliger og avlastning. Her bor det i hovedsak unge og voksne mennesker med psykiske lidelser, lettere psykisk utviklingshemming og autismespekterdiagnoser. Beboerne har behov for motivering og veiledning i ADL ferdigheter, ADL-trening, støttesamtaler, oppfølging og samhandling med blant annet helsetjenester, skole, VTA-bedrifter, NAV og pårørende/verge. De ansattes oppgave er å jobbe med miljøarbeid og bistå beboerne på en slik måte at de opplever mestring i hverdagen, og muligheten til å skape et godt liv for seg selv.

Ambulerende tjenester gir tilrettelagt bistand til hjemmeboende med ulike utfordringer i hverdagen. Ambulerende tjenester har sin base på Furulund bofelleskap, og er en del av bofelleskapets fagmiljø. Hovedmålet for ambulerende tjeneste er å gi hverdagsmestring i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning innenfor ADL-ferdigheter, samt helsebistand i form av støttesamtaler. Hovedmålsetningen er å kunne bistå mennesker slik at de skal kunne oppleve å mestre hverdagen, og kunne leve selvstendig i egen bolig.

Arbeidsoppgaver
- Sikre god brukermedvirkning
- Ivareta brukerens ressurser, bidra til mestring og god livskvalitet
- Være primærkontakt
- Sikre god dokumentasjon i henhold til lovverk og interne rutiner
- Samhandle med brukere, pårørende, kollegaer og andre instanser
- Målrettet miljøarbeid
- Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner
- Helsefagarbeider
- Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
- Gode norskkunnskaper – muntlig og skriftlig

Annet
- Krav om politiattest
- Førerkort klasse B

Personlige egenskaper
- Trives med å jobbe med mennesker
- Strukturert og løsningsorientert
- Jobber godt, både selvstendig og i team

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
- God opplæring
- Varierte arbeidsoppgaver
- Hyggelige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
- Lønn etter tariffavtale

Offentlig søkerliste
Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stilling. Har du bedt om å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Hvis begrunnelsen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette. Søkere som ikke oppgir begrunnelse vil bli oppført på offentlig søkerliste.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Kapellveien 15, 3340 Åmot
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
355747323
Sist endret
04. juni 2024 04:14