Tilkallingsvikarer

Arbeidsgiver
Tana Omsorgssenter
Stillingstittel
Tilkallingsvikarer
Frist
31.12.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Hei vil du være vår nye tilkallingsvikar? Tana Omsorgssenter har behov for tilkallingsvikarer

Vi har nå behov for nye tilkallingsvikarer, som kan jobbe både som sommer og tilkallingsvikar.
Hos oss er beboerne i fokus! Beboerne skal ha et verdig og godt liv ut ifra forutsetninger de har.

Hvem er beboere?

Tana Omsorgssenter har inntil 22 beboere.

Beboerne er eldre som trenger hjelp/tilrettelegging i sin hverdag og en meningsfull hverdag.
Vi har en flott sansehage som blir ofte benyttet så lenge været er ok.

Beboerne setter pris på om ansatte kan tilrettelegge for enkle aktiviteter både inne og ute, slik som kubbespill, ringspill, ludo, natursti (i sansehagen) mm


Hjemmetjenesten yter helse-og omsorgstjenester til hjemmeboende på omsorgssenteret.
Er du over 18 år, er omsorgsfull, blid, omgjengelig og glad i mennesker - da trenger vi deg som tilkallingsvikar!

Vi har behov for:
• Helsefagarbeidere
• Assistenter
• SykepleiereArbeidsoppgaver

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns omsorg etter sine behov. Boligen er beboernes eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjeneste på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Personlige egenskaper

Er du over 18 år, er omsorgsfull, blid, omgjengelig og glad i mennesker - da trenger vi deg som tilkallingsvikar!

Kontaktinformasjon

Liv Berit Johnsen, konst.virksomhetsleder, +47 45517732

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4822558407

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 31.12.2024


Sektor
Offentlig
Sted
9845 Tana
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Annet
FINN-kode
355302606
Sist endret
03. juni 2024 06:54