Inaktiv

Fastlege Haramsøy legekontor 

Arbeidsgiver
Tenesteområde Ergoterapi, fysioterapi og lege, Haram kommune
Stillingstittel
Fastlege
Frist
23.06.2024

Beskrivelse

Haram kommune - vil du vere med å bygge ei ny kommune?

Haramsøy legekontor har 1 ledig fastlegestilling fra august 2024.

Haramsøy legekontor har kommunal drift med erfarne hjelpepersonell/ sykepleiere. Vi har gode lokaler og et godt arbeidsmiljø. Vi bruker CGM Journal og det er lagt ned mye arbeid i oppdatering av journaler. Dei 2 fastlegene på Haramsøy legekontor har en gunstig 8.2 avtale med Haram kommune der fastlegen er selvstendig næringsdrivende og betaler en månedlig leie til Haram kommune. Fastlegen beholder egenandel og refusjon og basistilskudd. Den nye fastlegen kan velge samme 8.2 avtale eller en svært konkurransedyktig fastlønn og med 30% bonus av eigenandelar og refusjonar.

Haramsøy legekontor ligger på Haramsøy. Det er fastlandsforbindelse med bru og tuneller. De fleste pasientene bor på Haramsøy, Lepsøy, Flemsøy/Skuløy og Fjørtoft. Det går fint an å pendle fra Ålesunds-området. På Haramsøy er det en svært god barne- og ungdomsskule og barnehage. Det er rikt kulturliv og fine muligheter for friluftsliv.
Fastlegene på Haramsøy legekontor trives veldig godt og har arbeidet der i 40 år og 21 år og begge er spesialister i allmennmedisin. Vår ene fastlege pensjonerer seg fra 24.08.2024 ved fylte 70 år. Vår andre fastlege ønsker å fortsette og kan være ALIS-veileder. Listelengde på den ledige fastlegelisten er rundt 840.

Haram kommune har 3 legekontor. Brattvåg legekontor har 6 fastlegestillinger og 1 LIS1. Vatne legekontor har 4 fastlegestillinger og 1 LIS1. Haramsøy legekontor har 2 fastlegestillinger og 1 LIS1. Alle legene møtas 1 gang i måneden til allmennlegeutvalg og faglig møte som gir smågruppe-poeng i videreutdanning/etterutdanning.

Haram kommune er ein ambisiøs kommune med gode heilskaplege tenester. Vi skal ha særleg fokus på å spele kvarandre gode, og arbeide på tvers for å skape gode tenester for innbyggjarar og næringsliv. Eit viktig mål for kommuna er å tilby god kvalitet og behandling til den enkelte innbyggjar som søkjer om tenester.Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1 i Norge
 • Spesialist i allmennmedisin, under spesialisering eller villig til å starte spesialiseringsløp
 • Gode kommunikasjonevner og samarbeidsevner
 • God kunnskap om norsk lovverk
 • Gode språkkunnskapar i norsk muntlig og skriftlig
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Personleg eignaheit for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med å bidra inn i utvikling og drift av legekontoret
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv framtoning
 • God arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Varierte og overkommelege arbeidsdagar med gode økonomiske vilkår
 • Du kan velge mellom en svært konkurransedyktig fastlønn med tillegg av 30% bonus av takstproduksjon eller sjølvstendig næringsdrift med fordelaktig 8.2 avtale.
 • Listestørrelse 800-900 pasientar ved full kurativ stilling som ALIS.
 • Ingen goodwill ved overtaking av liste til privat næringsdrift
 • Interkommunal legevakt i Ålesund kveld, helg og natt. 2-4 vakter i måneden. Døgnbemanning av erfarne sjukepleiarar. Mange av nattevaktene på kvardagar er bemanna av fast tilsette legar.
 • Interkommunal ØHD-avdeling som ligg i Ålesund er godkjend som institusjonsteneste for 6 månader i ny ordning for spesialisering i allmennmedisin. Kommunane samarbeider om å legge til rette for at ALIS i Haram vil kunne ta institusjonstenesta ved ØHD om ein ønsker det.
 • ALIS-avtale.
 • Etter avtale mellom legen og Haram kommune kan legen pliktast til offentlig arbeid på inntil 20% stilling, med minimum 6 månaders varsel.

Kontaktinformasjon

Espen Ervik, Tenesteleiar, 41007299, espen.ervik@haram.kommune.no

Tom Arne Christiansen , Fastlege Haramsøy legekontor , 99241841, E-post:tom.arne.christensen@haram.kommune.no

Frode Bøe Hatlelid, Kommunalsjef, 92243788, frode.boe.hatlelid@haram.kommune.no

Arbeidsstad

Strandgata 40

6270 Brattvåg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Haram kommuneReferansenr.: 4818158738

Søknadsfrist: 23.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
6290 Haramsøy
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Lege, Lege / Allmennmedisin
FINN-kode
355170177
Sist endret
31. mai 2024 07:47