Inaktiv

Alstahaug kommune

Arbeidsgiver
Alstahaug kommune Stab/Støtte
Stillingstittel
Renholdsoperatør
Frist
23.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Enhet for Bygg og eiendom har blant annet ansvar forvaltning og drift av kommunens bygg, og byggeprosjekter. Bygningsmassen består av cirka 70 000 kvadratmeter fordelt på formålsbygg som skoler, barnehager og institusjonsbygg, samt administrative bygg og boliger. Bygg og eiendom er organisert i Stab/støtte og består blant annet av Renholdsavdelingen, Driftsavdelingen, Boligkontoret og Administrasjon.

Renholdsavdelingen er delt inn i to team med hver sin teamleder. Arbeidet består i hovedsak av regelmessig- og periodisk renhold i kommunale bygg. Vi bruker moderne rengjøringsmetoder og digitale renholdsplaner. Renholdet utføres i henhold til rengjøringsstandarden NS-INSTA 800. Kommunens renholdere arbeider i mindre team der det er gjennomførbart. Vi har ordinær arbeidstid og noe helgerenhold (p.t. rullering hver 15 uke).

Vi søker en renholdsoperatør som er engasjert, har gode samarbeidsevner og viser stabilitet.

Vi søker følgende

 • Renholdsoperatør i 100 % fast stilling

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Regelmessig renhold i henhold til NS-INSTA 800, og gjeldende lover og forskrifter
 • Periodisk renhold
 • Planlegging av egen arbeidsdag, samt egenkontroll av utført arbeid
 • Bruk av gulvvaskemaskiner

Kvalifikasjoner og krav

 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig, tilsvarende nivå B1
 • Fagbrev som renholdsoperatør, ev. må fagbrevet tas innen avtalt tid
 • Grunnleggende IKT kompetanse
 • Førerkort klasse B

Personlig egenskaper som vil bli vektlagt

 • Faglig dyktighet
 • Du tar initiativ
 • Evne til å jobb både selvstendig og i team
 • Nøyaktighet og pålitelighet
 • Du mestrer stress og endringer i arbeidshverdagen

Vi tilbyr

 • Grundig opplæring
 • En profesjonell og trygg arbeidsplass med dyktige og inkluderende kollegaer
 • Lønn etter tariff
 • Oppstart etter avtale
 • Et inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)

Referanse må oppgis i søknaden. Vi kontakter aktuelle søkere fortløpende.

Andre opplysninger

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, med lønn etter gjeldende tariffavtale og medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger. Ev. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden, kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes å bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist: 23.06.2024

Kontaktperson

Julia Lysø-Horsdal, avdelingsleder renhold

Mobil: 976 07 126

Epost: julia.lyso@alstahaug.kommune.no


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Strandgt. 52, 8805 Sandnessjøen
Stillingsfunksjon
Renhold, Annet
FINN-kode
355080751
Sist endret
30. mai 2024 03:44