Inaktiv

Søker dyktig og engasjert sykepleier

Arbeidsgiver
Sortland kommune Lamarktunet bo - og rehabiliteringssenter
Stillingstittel
Sykepleier 82 % fast stilling
Frist
23.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Om stillingen:

Det er ledig 82 % fast stilling ved Lamarktunet Bo - rehabiliteringssenter, avdeling Kårstua.

Kårstua er en korttidsavdeling hvor vi driver med rehabilitering, vurderinger/kartlegginger, og lindrende behandling ved livets slutt. Vi har 18 rom, og av disse 18 rommene er to rom tiltenkt palliative pasienter, og to rom tiltenkt KAD pasienter (kommunal akutt døgnplass). Pasientene som kommer inn til oss er fra 18 år og oppover, her er ingen øvre aldersgrense.

På avdelingen har vi til tider høyt tempo, stort rom for refleksjon, samtidig en god dose humor og godt humør. Vi arbeider selvstendig og i team. Det er stor mengde kunnskap i avdelingen fordelt på de ansatte, vi er flink til å holde oss faglig oppdatert. Kårstua er den avdelingen i Sortland kommune som får inn pasienter fra sykehus som fortsatt trenger helsefaglig oppfølging før de kan dra hjem i egen bolig eller videre til en egnet avdeling. I tillegg til disse kommer det pasienter hjemmefra som har søkt korttidsopphold eller kommer fra legen med behov for KAD-plass. Det er et vidt spekter av ulike tilstander og diagnoser.

Vi har todelt turnus, dagvakter og kveldsvakter med jobb hver tredje helg. Det er egen nattjeneste kommunen. Pasientene får hjelp/ tilrettelegging til sine daglige gjøremål med mål om at de skal gjøre det de kan selv og opprettholde sine funksjoner. Innholdet i vår arbeidshverdag varierer ut fra antall pasienter, diagnoser og behov.

Ved eventuelle ledige stillinger som sykepleier i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Arbeidsoppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp
 • Personlig bistand under stell og pleie
 • Medisinsk behandling
 • Dokumentasjon etter gjeldende lovverk.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak, samt evaluere sykepleien til den enkelte pasient.
 • Samarbeide med pårørende.
 • Samhandling med interne og eksterne instanser.
 • Sykepleiefaglig ansvar for avdelingen og institusjon for øvrig.
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon.
 • Delta i veiledning og opplæring av kollegaer/studenter.
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser.
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å samarbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking.
 • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som vi til enhver tid bruker i Sortland kommune.
 • Det legges stor vekt på egnethet og erfaring fra arbeid med rehabilitering, kartlegging og palliasjon.

PERONLIGE EGENSKAPER:

 • En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger.
 • Kan jobbe selvstendig og i team, samt ha god fremdrift i arbeidet.
 • Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i avdeling.
 • Trives i et aktivt og effektivt arbeidsmiljø, med fokus på kvalitetsforbedring.
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Tilsettingsvilkår:

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.
Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.
For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune
alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller
etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du
unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.
Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Kong Øysteins vei 31, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
355077438
Sist endret
06. juni 2024 07:09