Inaktiv

Barne- og ungdomsarbeider

Arbeidsgiver
Lykkentreff barnehage
Frist
16.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi har ledig 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Lykkentreff barnehage fra 1.8.2024.

Lykkentreff barnehage holder til i en over 100 år gammel villa i Sortland sentrum. Barnehagen har plass til 45 barn i alderen 0 - 6 år fordelt på tre avdelinger, og ca 15 ansatte. Rosa og blå gruppe (2-5 år) blir i de fleste sammenhenger drevet på tvers av tradisjonell avdelingsorganisering. Rosa/Blå gruppe holder til i "Storhuset". Hvert rom har sin funksjon, f.eks. formingsrom, rom for bøker, rom for spill, klosserom, rom for ulike typer lek. Avdeling Lilla(0-3 år) holder til i tilbygget og har skjermet uteområde. Barnehagen har nærhet til fjæra, kulturinstitusjoner, parker og gode turområder.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktiviteter for barn
 • Medansvar i det pedagogiske arbeidet
 • Delta aktivt i enhetens utviklingsarbeid
 • Bidra til en helhetlig og kompetent barnehage
 • Samarbeid med foreldrene og sikre god kvalitet
 • Inkludere barna i alle prosesser i barnehagen som angår dem

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
 • Ufaglærte med erfaring fra arbeid i barnehage kan bli vurdert
 • Erfaring fra arbeid med barn med spesielle behov er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant digital kompetanse

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Du reflekterer over egen praksis og evner å ta imot veiledning
 • Du er en tydelig voksen med et varmt hjerte for barn
 • Du er god på kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Du er positiv, raus og har godt humør
 • Du er aktiv, deltagende og trives i lek og aktiviteter ute og inne
 • Du har et genuint ønske om å samarbeide i et team, også på tvers av avdelinger
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du er engasjert, ansvarsbevisst, stabil og bidrar positivt i et arbeidsfellesskap
 • Du har orden og oversikt

Vi tilbyr

 • Interessant og utfordrende arbeid i et positivt og inkluderende miljø
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Verdiplattform for alle ansatte
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Alle som skal arbeide i skole og barneage må fremlegge politiattest ikke eldre enn tre måneder, før tiltredelse.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjør oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må du begrunne det skriftlig, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for det. Vi gir deg beskjed dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Ved eventuelle flere ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeider i barnehagene i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg skrive en søknad, og legge ved CV, attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et eventuelt jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Strandgata 43, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehageassistent, Barnehage / Barnehagelærer
FINN-kode
354898105
Sist endret
29. mai 2024 06:49