Inaktiv

Kontaktperson/ saksbehandler

Arbeidsgiver
Vesterålen barnevern
Frist
16.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Velkommen til deg som ønsker å bidra i arbeidet med utsatte barn, unge og deres familier, og som ønsker å bidra til en fortsatt utvikling av Vesterålen barnevern.

Vesterålen barnevern er Nord-Norges tredje største barneverntjeneste med 37 årsverk. Vi har en god blanding av unge ansatte og ansatte med lang erfaring og stort engasjement. Tjenesten er organisert i ulike team, med egen advokat og eget ressursteam med familieveiledere som jobber etter evidensbasert metodikk. Vesterålen barnevern har gjennom flere år levert gode resultater med tanke på lovkravene knyttet til arbeidet. Vesterålen barnevern har fokus på å finne gode løsninger for barn i deres familie og nettverk, blant annet gjennom utstrakt bruk av nettverksbasert undersøkelsesmetodikk og Familieråd. De ansatte jobber godt og målretta for å oppfylle tjenestens hovedmål. Se gjerne hjemmesida vår https://vestbv.no/

Den er sterkt ønskelig å rekruttere én ansatt med oppmøtested på Andenes. Forøvrig avklares oppmøtested i ansettelsesprosessen.

Barnevernkonsulent

Vi har 2 ledige stillinger som kontaktperson/saksbehandler med hovedoppgaver i forhold til undersøkelse av bekymringsmeldinger, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og oppføling av barn under omsorg.

Stillingens ansvarsområde:

 • Samtaler og samarbeid med barn, unge og deres familier
 • Den daglige jobben skjer i tett samarbeid med barnet og familien det gjelder, og ofte i nært samarbeid med andre instanser
 • Gi gode og forsvarlige tjenester i henhold til lov, forskrifter og interne rutiner i samarbeid med barn og familier som mottar tiltak fra Vesterålen barnevern

Kvalifikasjonskrav for stillingene:

 • Primært master, alternativt bachelor, i barnevern eller sosialt arbeid
 • Sekundært annen helsefaglig eller pedagogisk utdanning minimum på bachelornivå
 • Relevant videreutdanning er svært ønskelig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God arbeidskapasitet, god evne til selvledelse, fleksibilitet og egnethet for stillingen vektlegges
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Det må regnes med en del reising og ettermiddagsjobb knyttet til stillingene.

Oppgavene som er opplistet, er ikke fullstendige.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt i stillingene, med fokus på evnen til relasjonsbygging, selvledelse og målretta arbeid. Sertifikat er en forutsetning for ansettelse.

Da barnevernet er en sterkt kvinnedominert sektor oppfordrer vi spesielt menn til å søke stilling hos oss, jfr. kommunens "Handlingsplan for likestilling og mangfold".

Vi tilbyr:

 • Selvstendig fleksibelt arbeid
 • Systematisk oppfølging av nyansatte
 • Fagutvikling er i fokus
 • Fleksitid
 • Fordelaktig pensjonsordning
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø i en godt fungerende organisasjon med fokus på fag og fagutvikling

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte barnevernleder Kari Mortensen på telefon 97 99 38 08 eller fagleder Sissel Pedersen, tlf. 90 60 63 98.

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere blir tilsatt i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Generelt

I tråd med Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering, oppfordrer vi alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Ved ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne, vil Sortland kommune bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjør oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må du begrunne det, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for dette. Vi gir beskjed hvis ønsket ikke kan tas til følge.

Ved eventuelt flere ledige stillinger som kontaktperson/ saksbehandler ved Vesterålen barnevern etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert for disse.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at du skriver en søknad, og legger ved attester og vitnemål. Dokumentert arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et eventuelt jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Sjøgata 7, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Barnevernspedagog, Omsorg og sosialt arbeid
FINN-kode
354799451
Sist endret
28. mai 2024 04:06