Inaktiv

Oppmålingsingeniør - Landmåler

Arbeidsgiver
Vestre Varanger plankontor, Tana kommune
Stillingstittel
Oppmålingsingeniør - Landmåler
Frist
23.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Kommunene i Vestre Varanger, Berlevåg, Tana, Nesseby og Båtsfjord har inngått samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling. Viktig formål med samarbeidet er å skape attraktive og kompetente fagmiljøer som kan levere tjenester med god kvalitet. Med utgangspunkt i avtalen har samarbeidskommunene allerede iverksatt forpliktene interkommunalt samarbeid innen flere fagområder, bla. IKT, barnevern, kommuneøkonomi og helsetjenester.

I juni 2023, etter en forutgående utredningsprosess, har kommunene vedtatt å utvide samarbeidet til også å omfatte et forpliktende samarbeid om areal- og samfunnsplanlegging, inkludert byggesaksforvaltning, oppmåling og geodata. Samarbeidet benevnes som Vestre Varanger plankontor.

Om Plankontoret

Målet med etableringen av Vestre Varanger plankontoret var å styrke kommunenes fagkompetanse innen fagfeltene ved å bygge et bredere fagmiljø som er mindre sårbart og mer tiltrekkende for kompetent arbeidskraft. Plankontoret er et planfaglig kompetansesenter som skal samordne kommunale plan- og utviklingsoppgaver i regionen.

På sikt vil det være aktuelt å utvikle et mer formalisert samarbeid mot nabokommuner, fylkeskommunen, Sametinget og statlige aktørene innfor fagfeltene.

Plankontoret i Vestre Varanger er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap med vedtatt samarbeidsavtale i henhold til kommunelovens § 19-4. Samarbeidsavtalen gir føringer for organisering og drift av Plankontoret i Vestre Varanger.

Kontoret skal bemannes med 11 årsverk inklusive virksomhetsleder og har vært i drift fra starten av 2024. Tana kommune er administrasjonskommune og vil ha arbeidsgiveransvaret for de ansatte i plankontoret.

Det er forutsatt at ansatte kan velge å ha sitt daglige kontorsted hos de øvrige samarbeidskommunene.

To av samarbeidskommunene, Tana og Nesseby, er en del av forvaltningsområdet for samisk språk etter samelovens kapittel 3 hvoretter samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. I regionen er flere av innbyggere flerspråklig med norsk, samisk, kvensk eller andre minoritetsspråk.


Kan du tenke deg å jobbe med oppmåling og geodata i Vestre Varanger plankontor? Vi søker deg som har relevant fagkompetanse og erfaring, er samfunnsengasjert og har stor arbeidskapasitet. Stillingen utgjør en av to stillinger innenfor fagområdet geodata.

Ansettelsen er i Tana kommune i et eksisterende planfaglig miljø med flere erfarne planleggere, byggesaksbehandlere og kart/oppmålingstjenester.

Kvalifisert søker med tilknytning til en av kommunene, vil ha muligheter å velge arbeidssted i en av de fire samarbeidskommunene.

Tana kommune ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, Europas viktigste lakseelv, går som en livsnerve gjennom kommunen fra Finnmarksvidda til Tanafjorden. Kommunesenteret Tanabru er knutepunkt i Øst-Finnmark og møteplass for ulike språk og kulturer. I kommunen er samisk offisielt språk i tillegg til norsk. Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk

Det er i dag et godt arbeids- og fagmiljø med faggrupper innen plan- og byggesak, GIS-, kart- og oppmåling. Det er i dag 7 medarbeidere i Vestre Varanger plankontor. Alle syv er i dag lokalisert i Tana kommune.Arbeidsoppgaver

 • Oppmålingsforretninger etter matrikkelloven og matrikkelføring av eiendom og evt bygninger
 • Utvikling og ajourhold av kommunens kartdata
 • Saksbehandling etter eierseksjonsloven
 • Andre arbeidsoppgaver etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven
 • Delta i tverrfaglig samarbeid, både internt og eksternt
 • Det må påregnes en del reising i kommunene Tana, Nesseby, Båtsfjord og Berlevåg.


Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå, med spesialisering innenfor landmåling/eiendomsfag /kart/geomatikk
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning
 • Tatt autorisasjonsprøve som eiendomslandmåler eller ha utdanning og arbeidserfaring som kvalifiserer for å få autorisasjon
 • Gode IKT kunnskaper og god forståelse av systemer innen GIS og oppmåling
 • Du må enten være godkjent matrikkelfører eller være villig til å gjennomføre nødvendig kurs for å bli det
 • Beherske norsk, og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, men nyutdannede oppfordres også å søke
 • Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk

Personlige egenskaper

Personlig egnethet, serviceinnstilling, samarbeidsevner og skriftlig og muntlig fremstillingsevne bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordning
 • Tilsetting på vanlige vilkår og konkurransedyktig lønn
 • Mulighet for arbeidssted enten i Tana, Nesseby, Båtsfjord eller Berlevåg etter avtale.
  Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk.
  For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement.
  Det er gratis barnehageplass i Finnmark.
  Medlemskap i pensjonskasse.
  Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
  Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement.

  Annet:
  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

  Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Kontaktinformasjon

Tom Eirik Malin, virksomhetsleder, +47 46400385

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4806420233

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 23.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
9845 Tana
Stillingsfunksjon
Ingeniør, Rådgivning, Konsulent
FINN-kode
354756482
Sist endret
28. mai 2024 02:09