Inaktiv

Rektor, Sigerfjord skole

Arbeidsgiver
Sortland kommune
Frist
17.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi søker nå en tydelig og engasjert rektor (100%), som skal lede og videreutvikle Sigerfjord skole i tett samarbeid med elever, ansatte og foresatte.

Sigerfjord skole er en 1-7 skole med 105 elever og 22 ansatte. Skolen ligger idyllisk til med skogen og havet i umiddelbar nærhet. Dette gir unike muligheter for læring, lek og opplevelser. Skolen legger stor vekt på at alle barn og voksne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Sammen jobber skolen målretta for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse - dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet.

Vi søker en leder som har ambisjoner på vegne av elevene, som gjennom sitt lederskap legger til rette for et trygt, varmt og inkluderende skolemiljø, og som bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for elevenes trivsel, utvikling og læring.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet til beste for elevens læring
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Personalansvar med fokus på økt nærvær og helsefremmede arbeidsmiljø
 • Sikre god økonomistyring
 • Sikre god organisering og at lov og forskrift blir fulgt
 • Sikre involvering og samarbeid med elever, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Videreføre SFO i tråd med nasjonal rammeplan

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • Rektorutdanning eller annen lederutdanning, evt. være villig til å ta slik utdanning
 • Skoleledererfaring er en fordel
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsvurdering og -utvikling er en fordel
 • God på kommunikasjon - skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og inkluderende leder med gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er tydleig og synlig i møter med elever og foresatte
 • Du er ambisiøs på elevenes vegne
 • Du involverer, engasjerer og inspirerer elever og ansatte
 • Du er utviklingsorientert og nysgjerrig
 • Du er strukturert og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Du byr på egen kompetanse og ser andres faglige potensialer

Vi kan tilby deg

 • God støtte og oppfølging av nærmeste leder og avdeling for oppvekst
 • Nødvendig opplæring i økonomisystem og – styring
 • Et raust og inkluderende rektorkollegium
 • God sturktur for felles utviklingsarbeid i Sortlandsskolen
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse av stilling eller fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Gyldig politiattest iht. opplæringsloven § 10-9 må fremlegges før tiltredelse.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjør oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du å unnta søknaden offentlig søkerliste, må du begrunne det skriftlig, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for det. Vi gir deg beskjed dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber deg skrive en søknad, og legge ved CV, attester og vitnemål.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Vesterålsgata 57, 8400 Sortland
Stillingsfunksjon
Ledelse, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
354634328
Sist endret
28. mai 2024 06:39