SOKNEPREST I GAULDAL PROSTI MED RØROS OG HITTERDAL, GLÅMOS OG BREKKEN SOKN SOM TJENESTESTED

Arbeidsgiver
Den norske kirke, Nidaros bispedømme
Stillingstittel
SOKNEPREST I GAULDAL PROSTI MED RØROS OG HITTERDAL, GLÅMOS OG BREKKEN SOM TJENESTESTED
Frist
26.07.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Velkommen til den sørligste delen av Nidaros bispedømme!

Det er stilling ledig i Gauldal prosti med Røros og Hitterdal, Glåmos og Brekken som særskilt tjenesteområde. De fire soknene tilsvarer Røros kommune - Rossen tjïelte og ligger lengst sør i Trøndelag fylke og Nidaros bispedømme. Kommunen har rundt 5600 innbyggere, hvorav ca. 3850 bor i Bergstaden Røros - Plaassja.


Bergstaden Røros og cirkumferensen (omlandet) har verdensarvstatus, og hele kommunen er preget av en sterk historisk bevissthet og et rikt kulturliv. I Glåmos menighet ligger Ratvolden, dikterhjemmet til Johan Falkberget. Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i regionen, og kommunen er sørsamisk språkforvaltningskommune.
Området besøkes av mange turister hvert år, noe som også setter sitt preg på kirkelivet i fellesrådsområdet, særlig i og rundt Røros kirke. «Bergstadens Ziir» framstår som en kirke med høy liturgisk og musikalsk profil innenfor et mangfold av musikalske tradisjoner, både i gudstjenester og konserter. Menighetene er ellers preget av en tradisjonell folkekirkelighet, med høy oppslutning om livsritene blant kirkas medlemmer.

Det er barne- og ungdomsskole på Røros, barneskoler i Brekken og Glåmos, samt videregående skole på Røros. Barnehager finnes både i Brekken og på Glåmos og det er flere på Røros. Barnehagene deltar på julevandringer i adventstida, og prestene samarbeider med skolene om kirkebesøk i tråd med skolens læreplan.
På Røros ligger Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter med omsorgsboliger og sykehjemsplasser, samt Gjøsvika sykehjem som er særlig tilrettelagt for brukere med demens. Prestene har regelmessige andakter ved begge sykehjem og gudstjenester på institusjonene i forbindelse med jul og påske.

Det er fire soknekirker, ei fjellkirke samt et krematoriekapell i fellesrådsområdet. Like ved Røros kirke ligger Røros menighetshus, som brukes både til konfirmantundervisning, trosopplæringsarbeid og korarbeid for barn og unge.

Menighetene betjenes fra kirkekontoret på Røros. Staben består av to soknepreststillinger, kirkeverge, kantor, menighetspedagog, kirketjenere og sekretær, som møtes til koordinerende stabsmøter. I den andre soknepreststillingen i kommunen er det tilsatt en «prest under utdanning» som gjennom det resterende studieløpet har ca. 40% studiepermisjon. Prestene deler ansvar for gudstjenester, gravferder og vigsler i alle fire sokn, og organiserer arbeidet i tjenesteuker. De har ansvar for konfirmantundervisning og deltar i arbeidet med trosopplæring.

Den utlyste stillingen har sete i Røros fellesråd og i to menighetsråd - Røros og Hitterdal. Hitterdal menighetsråd har startet en prosess med at disse to soknene kan bli slått sammen til ett.


Kirkelig statistikk fra 2022 for de fire soknene:
Røros - 51 gudstjenester, Brekken - 16 gudstjenester, Glåmos - 13 gudstjenester, Hitterdal - 9 gudstjenester. I soknene ble det holdt 66 gravferder, 20 vigsler og i 2023 var det 40 konfirmanter. Røros har 3375 kirkemedlemmer, Brekken 428, Glåmos 402 og Hitterdal 56.

Andre kirkesamfunn som er representert i kommunen er Frelsesarmeen og Røros Pinsemenighet.

For ytterligere informasjon, se hjemmesidene til Røros kommune, Nidaros bispedømme og Røros kirkelige fellesråd.Arbeidsoppgaver

 • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
 • Soknepresten vil ha sete i Røros og Hitterdal menighetsråd.
 • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet, inkludert deltakelse i beredskap.

Kvalifikasjoner

 • Søker må fylle vilkårene i henhold til kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr. § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester.
 • Målformen i soknene er bokmål. Søkerne må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi ønsker en prest som

 • kan fylle stillingen i henhold til tjenesteordningen og har lyst til å gå inn i de lokale utfordringer
 • kan videreføre eksisterende arbeid, men som også vil bruke sin kreativitet og ta nye initiativ
 • har interesse for og vilje til å videreutvikle satsingen på sørsamisk kultur- og kirkeliv i Røros
 • har interesse for kultur i vid forstand
 • kan inspirere og motivere
 • vil samarbeide med ansatte og frivillige og bidra positivt inn i lokalt stabsfellesskap og i prostifellesskapet
 • er kontaktskapende i møte med folk fra ulike aldersgrupper og ulik kirketilknytning

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning og kollegastøtteordning.

*************************************************
Nidaros bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no - Nidaros bispedømme

Kontaktinformasjon

Øystein Flø, Prost, 91872873, Oystein.Flo@melhus.kommune.no

Håkon Olaussen, HR-leder, 90093275, ho585@kirken.no

Arbeidssted

Kjerkgata 39

7374 Røros

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Den norske kirkeReferansenr.: 4817487777

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 26.07.2024


Sted
Kjerkgata 39, 7374 Røros
Stillingsfunksjon
Annet, Undervisning og pedagogikk, Ledelse
FINN-kode
354230663
Sist endret
01. juli 2024 10:12