Inaktiv

2 x Sykepleierstilling med 50.000,- i rekrutteringsbonus

Arbeidsgiver
Sykehjemmet i Tana kommune
Stillingstittel
Sykepleier
Frist
28.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

To av våre dyktige sykepleiere skal ut på nye eventyr, i den forbindelse søker vi etter 2 engasjerte sykepleiere til hver sin 100% faste stilling på Sykehjemmet!

Vår kommune har ca. 2900 innbyggere, ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosettingens kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst- Finnmark og møteplass for mennesker med ulike språk og kulturer. Vi har et bredt utvalg for kultur-, idretts- og friluftsaktiviteter.

Sykehjemmet vårt er oppusset og utvidet i 2019/2020 og har 21 store pasientrom på sykeavdelingen og 8 på skjermet enhet. Vi har også et stort pause- og rapport rom av ny standard. Som sykepleier hos oss vil du få muligheten til å bruke sykepleiefaget ditt på en variert, spennende og utfordrende måte. Du vil inngå i et team med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, fagarbeidere og assistenter. Vi yter tjenester til pasienter på langtids- og korttidsplass, avlastning, KAD (akutte døgnplasser) og til pasienter på skjermet enhet. Sykehjemmet har også institusjonskjøkken som tilbereder måltider. Vår arbeidshverdag er tidvis hektisk, vi ønsker derfor deg som er klar for å "ta i et tak" og imøtekomme avdelingens utfordringer med et smil og positiv innstilling.

Hos oss har vi også omsorg for hverandre, god ytringskultur hvor du trygt kan si din mening, masse humor og sist, men ikke minst- høy faglig kompetanse. Under nylige medarbeidersamtaler fikk ansatte spørsmål om hvordan de trives på arbeidsplassen, dette er noen av svarene;

"Jeg trives veldig godt, her er det åpenhet og rom for gode diskusjoner"

"Jeg har veldig gode kolleger, vi passer på hverandre"

"Her kan jeg være meg selv, på godt og vondt. Det oppleves trygt"

Vi benytter i dag seks ukers rullerende turnus, og stillingene er for tiden med arbeid hver tredje helg i todelt/tredelt turnus. Vi er åpen for tilpasninger i turnus til det beste for deg! Du som ansettes hos oss må påberegne arbeid med alle våre pasienter, og være innstilt på endring i arbeidsplan og oppgavedeling.Dine arbeidsoppgaver:

- Rullerende ansvarsvakt, som blant annet innebærer håndtering, mottak og oppgaver knyttet til akuttsituasjoner i samarbeid med vaktlege og AMK
- Fordele arbeidsoppgaver i vaktskifter
- Bidra til et helhetlig samarbeid rundt våre pasienter
- Sørge for at pasientene opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
- Iverksette, gjennomføre og evaluere sykepleiefaglige tiltak
- Fungere som primærkontakt for enkeltpasienter, denne oppgaven innebærer blant annet hovedansvar for telefonhenvendelser, kontakt og samarbeid med pårørende, utforme og oppdatere tiltaksplaner i PROFIL etc.
- Gi informasjon til, og ivareta pårørende
- Veilede, undervise og gi opplæring til kolleger, dette inkluderer også elever, studenter og lærlinger
- Sørge for at legens medisinske forordninger blir igangsatt, observert og dokumentert
- Tilse at utøvelse av tjenesten skjer i samråd med gjeldende lovverk,
forskrifter, vedtak og etiske retningslinjer
- Ta del i faglige beslutninger og bidra med innspill til sykepleiermøter
- Avdelingsadministrator i vårt arbeidsverktøy MinVakt, som blant annet innebærer registrering av korttidsfravær, innkalling av ekstravakter og vikarer etc

Kvalifikasjonskrav:

- Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier
- Kan gjøre seg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige
og skriftlige ferdigheter er nødvendig. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk
- Har gode IT- kunnskaper
- Er personlig egnet og hvor samtale med referanser vil vektlegges
- Kan fremlegge gyldig politiattest

Vi ser etter deg med følgende personlige egenskaper:

- Stor arbeidskapasitet og høy toleranse for stress
- Evner å beholde roen og har god struktur på arbeidsdagen
- Kan ta hurtige beslutninger og gi tydelige beskjeder
- Flink til å bygge og ivareta relasjoner
- Tilpasningsdyktig og som tåler uforutsette endringer i løpet av arbeidsdagen
- Har evner og vilje til utprøving og implementering av nytt utstyr, nye arbeidsmetoder og organisering av arbeidsoppgavene
- Er lærevillig, ryddig og nøye

Dette tilbyr vi deg:

- Rekrutteringsbonus på kroner 50.000,- mot bindingstid 1 år fra tiltredelsesdato
- Tilpasset opplæring som gjør deg trygg og kjent på avdelingen
- Veiledning og støtte av kompetente, omsorgsfulle kollegaer
- Tilstedeværende og rettferdige ledere
- Kantine med god og variert mat
- Sykepleiere i turnus lønnes aldri lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet
- Kommune som er behjelpelig med til å skaffe deg bolig
- At dine eventuelle flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement
- Medlemskap i pensjonskasse

Tana kommune inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler. Dette betyr reduksjon i personbeskatningen, nedskriving av studielån med inntil 20 prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til 30 000 kroner per år, fritak for el-avgift på forbruk og gratis barnehage.

Annen nyttig informasjon til deg som søker:

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil bli vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

For øvrig gjelder ansettelse i henhold til loven, avtaler og reglement. Gyldig politiattest iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges

Kontaktinformasjon

Viktoria Nilsen, Assisterende virksomhetsleder, 45517722, viktoria.nilsen@tana.kommune.no

Hilde Christine Soini, Virksomhetsleder, 45517721, hilde.christine.soini@tana.kommune.no

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tana kommuneReferansenr.: 4804448371

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 28.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
9845 Tana
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353816948
Sist endret
05. juni 2024 12:03