Vernepleier, samlokaliserte boliger avdeling område Halmstad

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Vernepleier avd område Halmstad (kopi)
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Hva jobber vi med i samlokaliserte boliger?

Samlokaliserte boliger er kommunalt eide bofellesskap for mennesker med ulike former for bistandsbehov. Det kan være personer med psykiske utviklings- eller funksjonshemninger.

Å jobbe i samlokalisert bolig innebærer å bistå brukere til å mestre egen hverdag på best mulig måte. Det handler om alt fra å utvikle brukerstyrte mål ut fra den enkeltes forutsetninger, til å bistå med praktiske gjøremål.

 • en stilling innebærer per nå arbeid i enetiltak og vil på sikt innebære arbeid på tvers av hus og beboere
 • en stilling er i samlokalisert bolig som også gir ambulante tjenester

Hos oss får du bruke din kompetanse til å skape mestring, i nært samarbeid med brukeren selv, pårørende og andre samarbeidspartnere. Å diskutere fag og tenke nytt står sentralt i arbeidshverdagen. Du får muligheten til å delta i faglige nettverk.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • utvikle tiltaksplaner med fokus på mestring og habilitering
 • medisinhåndtering
 • fasilitere for ADL-trening: oppøving av ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som av- og påkledning, matlaging og ivaretakelse av personlig hygiene
 • bistå med praktiske gjøremål, som handleturer og deltakelse i fritidsaktiviteter
 • påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekte og oppdaterte
 • holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi
 • bidra til å skape et bevisst, konstruktivt og utviklende arbeidsmiljø
 • målrettet miljøarbeid
 • veilede ansatte

Arbeidstid
Turnus i 100%, med langvakter hver 4. helg i nårværende turnus

Organisering og arbeidssted
Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, virksomhet Rygge, avdeling område Halmstad.


Er du den vi ser etter?
 • du er utdannet vernepleier med norsk autorisasjon
 • du kan håndtere situasjoner med utagerende brukere på en god måte
 • du har førerkort kl. B
 • du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du har god digital kompetanse

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • du skaper gode relasjoner med de rundt deg, brukere, pårørende og kolleger
 • du er fleksibel: Du håndterer situasjoner som ikke går helt som planlagt og du kan omstille deg raskt
 • du opptrer behersket og konstruktiv i stressende situasjoner

Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Du kan lese mer om oss på nettsiden Jobb i Enhet hjemmetjenester

Med en jobb i samlokaliserte boliger får du:

 • jobbe i team med andre fagpersoner med høy kompetanse innen miljø-, og habiliteringsarbeid
 • jobbe med en variert brukergruppe
 • komme med ønsker til turnusen din. Vi tilrettelegger så langt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har

Informasjon om ansettelsesprosessen

Vil du vite mer om stillingen?
Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Avdelingsleder Hege Løkke Hanstad tlf. 96943570

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 6455 vernepleier, med avlønning etter garantilønnstabellen + lokale tillegg. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p.t. etter lønnsstige

 • 0-4 års ansiennitet: Kr 522 400
 • 6 års ansiennitet: Kr 532 600
 • 8 års ansiennitet: Kr 542 800
 • 10 års ansiennitet: Kr 593 600
 • 16 års ansiennitet: Kr 611 400
 • 20 års ansiennitet: Kr 618 400

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg på kr. 15.000 over garantilønn og og ytterligere opprykk med 7 000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 22 000 høyere enn ordinære garantilønn).

Les mer om hva vi tilbyr på nettsiden Jobb som sykepleier eller vernepleier hos oss!

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12. Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Eskelund og Halmstad, 1580 Rygge
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353318513
Sist endret
21. mai 2024 06:43