Faste helgestillinger til hjemmesykepleie Rygge

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Faste helgestillinger til hjemmesykepleie Rygge
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Hva gjør vi i hjemmesykepleien?

Spørsmålet er nok, hva er det vi ikke gjør? For med en jobb i hjemmesykepleien får du brukt alle sider av sykepleiekompetansen din – og du får en arbeidshverdag der ingen dag er lik den forrige.

Du jobber med et bredt spekter av ulike diagnoser, som demens, palliasjon, rehabilitering, psykiatri, kreft, diabetes og ernæringsutfordringer.

I tillegg til faglige utfordringer og en meningsfull hverdag får du selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Nå har vi ledig flere faste helgestillinger. Vi håper på en søknad fra deg!

Vi tilbyr:

 • en meningsfull jobb i en samfunnsviktig tjeneste
 • mulighet til å bygge verdifull kompetanse innen helse
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver arbeid med fokus på kvalitet og brukermedvirkning
 • en arbeidsplass der vi ser og oppmuntrer hverandre

Arbeidstid
Helgestillinger med turnus hver 2. eller 3. helg, med mulighet for langvakter 2. hver helg eller 4. hver helg

Organisering og arbeidssted
Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, virksomhet Rygge, avdeling hjemmesykepleie 1 og 2


Er du den vi ser etter?
 • sykepleier / vernepleier eller andre med relevant helsefaglig utdanning studenter/elever innen helse- og sosialfag
 • du har førerkort kl. B
 • du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du har god digital kompetanse

Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • du er selvstendig og ansvarsbevisst
 • du skaper tillit og kan tilpasse deg ulike mennesker
 • du er kreativ i å løse problemstilinger
 • du er lærevillig

Bli kjent med oss i Enhet hjemmetjenester

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Du kan lese mer om oss på våre nettsider.

Med en jobb i hjemmesykepleien hos oss får du:

 • Jobbe ute! Det betyr at du kan bytte ut tung luft og harde gulv inne med frisk luft og variert terreng. I tillegg får du flere pauser hvor du kan «hente deg inn» mellom brukerbesøk i bil og på kontoret. Disse faktorene vil helsa di nyte godt av!
 • Bred kompetanse innen sykepleiefaget – vi har stort fokus på faglunsjer og fagdager i turnus
 • Jobbe i et arbeidsmiljø med god bemanning av sykepleiere og vernepleiere – dette gir deg gode muligheter til å sparre med andre og til å bytte vakter om du trenger det.
 • Et redusert skille mellom pleier og pasient – du vil få et nærere forhold med brukeren og kunne gi en mer helhetlig omsorg når du er på besøk i deres hjem

Informasjon om ansettelsesprosess og -vilkår

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Rygge 1 Hege Bjerke, tlf: 951 74 714

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning etter garantilønnstabellen + lokale tillegg. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig tjeneste og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Larkollveien 9 1570 DIlling, 1501 Moss
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
353318188
Sist endret
16. mai 2024 03:17