Inaktiv

Kripos har ledig to stillinger som politibetjent 1 til politiets etterretningspunkt

Arbeidsgiver
Avdeling for fellesoperative tjenester, Kripos
Stillingstittel
Politibetjent 1
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Avsnitt for politiets etterretningspunkt (PEP) ved Etterretningsseksjonen søker to nye medarbeidere. Vi leter etter strukturerte og løsningsorienterte kollegaer med stort engasjement for politiets arbeid, og vi tilbyr et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Du er en lagspiller som bidrar med din faglighet, viser engasjement til oppdraget, viser tillit til dine kollegaer og bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Kripos har ledig to faste stillinger som politibetjent 1 for å ivareta Kripos sitt ansvar for akkreditering. Du er interessert i å grave, systematisere og sammenstille informasjon ved bruk av politiets registre og andre relevante kilder. Vi vil legge til rette for at du får grunnleggende etterretningskurs og god innsikt i bruken av politiets registre.

PEP har nær tilknytning til fagmiljøer og funksjoner eksternt og internt i politiet, i tillegg til samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Oppgavene er samlet i et felles etterretningspunkt. Avsnittet består av et team med medarbeidere som ivaretar et bredt spekter av arbeidsoppgaver relatert til informasjonsflyt. PEP er innslagspunktet for bestillinger og informasjon som skal til seksjonen. Videre vil etterretningspunktet sørge for tidsriktig informasjonsforvaltning og koordinering, også ut til samarbeidene aktører.

PEP er underlagt Etterretningsseksjonen som ivaretar Kripos sitt nasjonale ansvar for etterretningsproduksjon og fagforvaltning av etterretning i Politiet. Seksjonen har et spennende og bredt ansvar, herunder nasjonalt tematisk etterretningsansvar innen flere spesifikke kriminalitetsområder. Videre er seksjonen sentral i etterretningsprosessen ved Kripos og i politiet for øvrig.

Kripos er en tverrfaglig kunnskapsorganisasjon med ca. 700 medarbeidere hvor halvparten har politifaglig utdanningsbakgrunn og halvparten annen og svært variert bakgrunn. Etterretningsseksjonen er del av Avdeling for fellesoperative tjenester som har ansvar for Kripos' døgnbetjente kontaktpunkt, operative tjenester, internasjonalt politisamarbeid og skjulte etterforskningsmetoder i tillegg til etterretning. Avdelingen består av ca. 170 medarbeidere, både politiutdannede og personer med annen utdanningsbakgrunn. Fleksibilitet med hensyn til ansvarsområder, arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning. Personlig egnethet og motivasjon vil bli spesielt vektlagt.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.Arbeidsoppgaver

 • søke, samle og bearbeide informasjon
 • produsere beslutningsstøtte
 • delta i andre oppgaver ved avsnittet

Kvalifikasjoner

 • eksamen fra Politihøgskolen
 • inntil 2 års relevant erfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

  Ønskelig erfaring:
 • erfaring med søk i politiets registre
 • erfaring med søk i åpne kilder
 • erfaring fra bearbeiding av informasjon

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Du må kunne sikkerhetsklares for Hemmelig.

Personlige egenskaper

 • analytiske evner - evne til å ta ut essensen i informasjonsbiter, se informasjon i sammenheng, sette informasjonsbiter sammen og sette det i en relevant kontekst
 • gode samarbeids- og formidlingsevner - evne til å lytte, dele kunnskap og få frem budskapet på en enkel og tydelig måte
 • selvstendig - evne til å se løsninger, motivere seg selv og ta initiativ

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi stillingen lønnes som politibetjent 1 SKO 1457, kr. 480 900–516 800 (ltr. 47-52) brutto per år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentralt beliggende på Bryn med gode tog-, t-bane- og bussforbindelser
 • trening i arbeidstiden

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Anders Oseth Holtmoen, 95759933

Arbeidssted

Nils Hansens vei 25

0667 Oslo

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: KriposReferansenr.: 4800218509

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Nils Hansens vei 25, 0667 Oslo
Stillingsfunksjon
Annet, Saksbehandler, Sikkerhet
FINN-kode
353312478
Sist endret
21. mai 2024 06:39