Sykepleier, Peer Gynt helsehus, avdeling korttid og lindrende

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Sykepleier til Korttid og Lindrende, Peer Gynt helsehus
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du bidra til å viderutvikle Peer Gynt helsehus?

Vil du jobbe med å dekke pasienters behov for nødvendig helsehjelp og bidra til at de gjenvinner fysisk og kognitiv funksjonsevne til å mestre hverdagen på best mulig måte? Da vil ha deg med på laget her hos oss på helsehuset!

Vi har ledig 50-100% stilling som sykepleier i avdeling korttid og lindrende.

Som sykepleier hos oss vil du både kunne øke din spesialkompetanse innen et særskilt fagfelt, og kunne styrke din generelle sykepleiekompetanse gjennom et tett samarbeid med andre sykepleiere og faggrupper.

Vi jobber kunnskapsbasert og i tverrfaglighet med blant annet fagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og helse og omsorgforvaltning.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Gode kollegaer med godt humør.
 • Et spennende fagmiljø.
 • Lyse og moderne lokaler.
 • Samlokalisert og velutstyrt laboratorie.
 • Fire faste undervisningsdager årlig i turnus.
 • Vafler på fredager.

Og du får selvsagt gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold.

Din rolle hos oss vil innebære:

 • Koordinere og sikre forsvarlige helse- og/eller omsorgstjenester til pasienter.
 • Utøve kontinuerlig faglig vurdering av pasientens behov med fokus på økt mestring.
 • Sikre brukermedvirkning, unngå unødvendig tvangsbruk og gi god kvalitet på tjenestene.
 • Påse at brukerrettet dokumentasjon i fagsystemene er korrekt og oppdatert.
 • Fremme samarbeidskultur som preges av kompetansedeling og lojalitet mot bruker/pasientrettede tiltak, kommunens rutiner og prosedyrer.
 • Holde deg faglig oppdatert og ta i bruk relevant teknologi.
 • Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer ved behov.

Arbeidstid
2- delt turnus dag/kveld. Arbeid hver 3. helg eller annet som for eksempel langvakter etter avtale.

Organisering og arbeidssted
Stillingene er organisert i virksomhet Peer Gynt helsehus , avdeling korttid og lindrende.

Arbeidssted er Peer Gynt helsehus , Peer Gyntsvei 86, 1535 Moss, som ligger vis a vis Moss Sykehus og i nærheten av avkjøring til E6. Her er det gode forbidelser med kollektiv transport.

Er du den vi ser etter?
 • Du har bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Du har videreutdanning eller erfaring fra kreft og/eller palliasjon.
 • Du har erfaring innen tverrfaglig samarbeid.
 • Du har kompetanse i koordinering og samhandling rundt pasientforløpene.
 • Du behersker norsk språk skriftlig og muntlig.
 • Du har gjerne kunnskap innen Gerica som er kommunens elektroniske journalsystem.
 • Du har generell IT kunnskap og behersker for eksempel bruk av e-post og Teams.

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Vi legger stor vekt på at du har personlige egenskaper som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • Du er en aktiv pådriver til endring og utvikling av tjenesten.
 • Du har evne til å systematisere eget arbeid og arbeide selvstendig.
 • Du håndterer raske omstillinger godt.
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner hos både pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Du er opptatt av å holde deg faglig oppdatert.
 • Du ser brukers ressurser og motiverer til egeninnsats.
Bli kjent med oss i virksomhet Peer Gynt helsehus

Enhet helsehus skal yte helhetlige og inkluderende tjenester til innbyggerne. Vi skal videreutvikle profesjonelle fagmiljøer og dekke behov som bygger på tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Virksomheten Peer Gynt helsehus er en del av Enhet helsehus sammen med virksomhet læring og mestring og legevakt. Vi består av 43 kortidsplasser, 10 KAD plasser og sykehjemslegene i Moss kommune.

Peer Gynt helsehus tar imot et bredt spekter av ulike typer pasienter og diagnoser og er et dynamisk og lærerikt arbeidssted i kontinuerlig utvikling. Peer Gynt Helsehus består av 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 43 korttidsplasser, hvorav 8 rehabiliteringsplasser og 5 plasser for lindrende behandling.

Informasjon til deg som søker

Kontaktpersoner

 • Avd.leder: Irina Elisabeth Lindstrøm Ress Tel: 47792478

Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 7174 Sykepleier, eller stillingskode 7524 Spesialsykepleier. Avlønning etter garantilønnstabellen + lokale tillegg. Endelig plassering etter ansiennitet og kompetanse, p.t. etter følgende lønnsstige for stillingskode 7174/7524:

 • 0-4 års ansiennitet: Kr 522 400/563 400
 • 6 års ansiennitet: Kr 532 600/575 200
 • 8 års ansiennitet: Kr 542 800/595 400
 • 10 års ansiennitet: Kr 593 600/619 600
 • 16 års ansiennitet: Kr 611 400/642 400
 • 20 års ansiennitet: Kr 618 400/649 400

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg på kr. 15.000 over garantilønn og og ytterligere opprykk med 7.000,- etter 20 år (som da tilsvarer kr. 22 000 høyere enn ordinær garantilønn).

Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig og privat tjeneste, i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Sektor
Offentlig
Sted
Peer Gynts vei 86, 1535 Moss
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353310567
Sist endret
21. mai 2024 08:05