Saksbehandler

Arbeidsgiver
Forvaltningsenheten, Åfjord kommune
Stillingstittel
Saksbehandler
Frist
31.05.2024
Ansettelsesform
Engasjement

Beskrivelse

Ved forvaltningsenheten er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som saksbehandler med helse- eller sosialfaglig kompetanse.

Forvaltningsenheten er veien inn til kommunens helse- og velferdstjenester for kommunens innbyggere. Vi tar imot henvendelser fra publikum ved oppmøte og på telefon, gir råd og veiledning, kartlegger ressurser og bistandsbehov, tar beslutninger og fatter enkeltvedtak på vegne av kommunen om hvilke tjenester som skal innvilges.

Forvaltningsenheten er også koordinerende enhet i Åfjord kommune og har ansvar for at tjenester til mennesker med behov for langvarige sammensatte tjenester er koordinert, og vi bruker mye tid på samhandling med andre aktører i hjelpeapparatet. Vi har et bredt virkeområde med sterkt fokus på tverrfaglig teamarbeid i saksbehandlingen, det forventes at man tilegner seg kunnskap og bidrar på hele kontorets virkeområde.Arbeidsoppgaver

 • Som saksbehandler ved Forvaltningsenheten får du ansvar for å kartlegge tjenestebehov, vurdere og fatte vedtak på helse- og omsorgstjenester og kommunal bolig
 • Sørge for riktig prioritering og fordeling av saker/oppgaver innad i enheten
 • Koordinere tjenester for bruker
 • Veiledning av nyansatte, samarbeidspartnere og studenter i praksis
 • Samarbeide med interne og eksterne aktører
 • I samarbeid med kolleger og eksterne samarbeidspartnere bidra med å utvikle tjenestene
 • Gi råd og veiledning innenfor relevante områder
 • Vurderingsmøter
 • Annen møtevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå
 • Erfaring med saksbehandling/forvaltningsarbeid
 • God innsikt i helselovgivningen og forvaltningsloven
 • Erfaring fra kommunal helse- og omsorgstjeneste og/eller spesialisthelsetjeneste
 • God kjennskap til hjelpeapparatet
 • Erfaring fra arbeid med å koordinere sammensatte saker
 • Erfaring med møteledelse
 • Erfaring med veiledning av kolleger, studenter og samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode IT-ferdigheter
 • God samhandlings- og relasjonskompetanse
 • Erfaring med arbeid med barn og ungdom

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Er strukturert og fleksibel
 • Er endringsvillig
 • Er punktlig i dine leveranser
 • Liker å ha mange baller i lufta og takler stort arbeidstempo
 • Utviklingsorientert
 • Positivt menneskesyn
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet

Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Gyldig politiattest må framlegges der det er påkrevd.

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et godt arbeidsmiljø
 • Et tverrfaglig miljø som arbeider for å utnytte den samlede kompetansen i enheten og i organisasjonen
 • En arbeidsplass hvor tjenestene er i stadig utvikling
 • Meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Du vil få opplæring i bruk av vårt fagprogram, Helseplattformen.
 • Fleksitidsordning
 • Kantine
 • Lønn i henhold til kommunalt lov- og avtaleverk
 • Kommunal pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Renate Bye, Konsulent Forvaltningsenheten, 90879407, renate.bye@afjord.kommune.no

Sissel Rånes Braseth, Sektorsjef helse og velferd, 40220169, sissel.ranes.braseth@afjord.kommune.no

Harriet Larsen, Enhetsleder Forvaltningsenheten, harriet.larsen@afjord.kommune.no

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åfjord kommuneReferansenr.: 4815414796

Stillingsprosent: 100%

Engasjement

Startdato: 01.07.2024

Sluttdato: 31.12.2024

Søknadsfrist: 31.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
7170 Åfjord
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Konsulent, Rådgivning
FINN-kode
353309797
Sist endret
16. mai 2024 01:41