Kripos styrker sin kapasitet i kampen mot vold og drap

Arbeidsgiver
Etterforskningsavdelingen, Kripos
Stillingstittel
Politioverbetjent /e-leder
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Er du klar for å arbeide sammen med noen av landets fremste eksperter på volds- og drapsetterforskning? Kripos søker deg som har lyst til å bli en del av Etterforskningsavdelingen, der vi nå tilbyr to spennende stillinger som etterforskningsleder ved Voldsseksjonen.

Vi søker dyktige og dedikerte medarbeidere som ønsker en unik mulighet til å fordype seg i og bidra til å utvikle et viktig fagfelt. Voldsseksjonen bistår politidistriktene med taktisk etterforskning i de mest kompliserte volds- og drapssakene. Vi har spisskompetanse i saker med ukjent gjerningspersoner, og seksjonen gir også bistand i saker som involverer mistenkelige dødsfall, savnede personer, brannstiftelser, flyhavari og andre betydelige ulykker. Voldsseksjonen består i tillegg av et eget avsnitt som tilbyr spesialisert støtte og bistand i saker som involverer vold mot små barn. Seksjonen produserer også viktig etterretning relatert til voldskriminalitet, samt forvalter den nasjonale drapsoversikten. Videre har seksjonen ansvar for å lede og koordinere de nasjonale faggruppene for avhør og etterforskningsledelse. Gjennom vår kompetanse styrker vi Kripos’ nasjonale beredskapsevne og bidrar til etterforskning av Kripos' egne saker nasjonalt og internasjonalt.

Kripos er en tverrfaglig kunnskapsorganisasjon bestående av ca. 700 ansatte, fordelt på politifaglig og sivilt ansatte med variert bakgrunn. Seksjonen er en av fem seksjoner ved Etterforskningsavdelingen. Avdelingen er et nasjonalt kompetansesenter for etterforskning av organisert og annen alvorlig kriminalitet, med blant annet fagforvaltningsansvar for avhør, etterforskningsledelse og operativ kriminalanalyse. Avdelingen yter etterforskningsbistand til politidistriktene og etterforsker egne saker av prinsipiell karakter, saker som strekker seg over flere politidistrikter og saker som krever utstrakt internasjonalt samarbeid.

Fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning. En del reisevirksomhet må påregnes i stillingen.

Personlig egnethet, motivasjon for fagområdet, samt annen relevant høyere utdanning vil bli vektlagt. Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.

Er du klar til å ta neste steg i din karriere og utgjøre en forskjell på et viktig fagfelt? Søk nå for å bli del av en avdeling som hver dag jobber mot å gjøre Norge tryggere i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet.Arbeidsoppgaver

 • lede etterforskningen av volds- og drapssaker, fortrinnsvis ved bistand til politidistriktene
 • være en aktiv pådriver for kompetanseutvikling og kompetanseoverføring innen fagområdet
 • bidra til fag- og metodeutvikling
 • bidra til videreutvikling av seksjonen
 • delta i relevante arbeidsgrupper, prosjekter, møter og oppdrag innen fagforvaltning

Kvalifikasjoner

 • fullført og bestått eksamen fra Politi(høg)skolen
 • minimum 5 års relevant etterforskningserfaring
 • relevant erfaring innen etterforskningsledelse av større og komplekse saker
 • god erfaring med bruk av politiets straffesakssystemer, herunder bruk av prosjektmodulen i Indicia
 • god digital forståelse og generelt gode IKT ferdigheter
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • etter- og videreutdanning innen etterforskningsledelse
 • etter- og videreutdanning innen etterforskning av voldssaker
 • relevant erfaring med skjulte etterforskningsmetoder
 • erfaring med gjennomføring av store etterforskningssaker for domstolene
 • erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • erfaring med fag- og metodeutvikling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk
 • annen relevant utdannelse


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivået HEMMELIG.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å lede og veilede medarbeidere
 • evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • løsningsorientert
 • beslutningsdyktig

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode SKO 0287), fra kr 667 700-821 100 (ltr. 68-78) brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid, inkludert sommertid
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, t-bane og bussforbindelser
 • en spennende stilling i et faglig sterkt miljø som gir store muligheter for faglig og personlig utvikling

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Sigurd Andreas Moe, Seksjonsleder, 23208600

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: KriposReferansenr.: 4807293504

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
0667 Oslo
Stillingsfunksjon
Ledelse, Annet, Rådgivning
FINN-kode
353308510
Sist endret
21. mai 2024 06:38