Politioverbetjent med funksjon som Seksjonsleder Plan, øving og beredskap

Arbeidsgiver
FOT - Seksj. for plan, øving og beredsk., Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Politioverbetjent med funksjon som Seksjonsleder Plan, øving og beredskap
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Nordland politidistrikt er det ledig en fast stilling som politioverbetjent (SKO 0287) / Seksjonsleder. Stillingsinnehaver er leder for seksjon Plan, øving og beredskap ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT). Stillingen har personal-, økonomi- og resultatansvar i seksjonen og inngår i ledergruppen ved FOT.

FOT, Nordland flyttet 31.5.2017 inn i helt nye lokaler sammen med 110 og 113, vi er en av få operasjonssentraler i Norge hvor alle 3 nødetater er samlokaliserte. Seksjonen har en distrikts overgripende funksjon innenfor sitt brede ansvarsområde. Seksjonsleder skal drive god ledelse, samt fag- og metodeutvikling innenfor hele seksjonens ansvarsområde.

FOT, og spesielt seksjon Plan- øving og beredskap, er i en intern organisasjonsendring slik at det må påregnes at arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan endres noe gjennom denne prosessen.

Seksjonsleder vil ha en funksjon i operativ stab og vil måtte påregne å delta i Stabssjefsjour.

Arbeidsstedet er ved Felles enhet for operativ tjeneste, Albertmyra i Bodø. Arbeidstid er primært dagtid. Noe reiseaktivitet må påregnes.Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, ledelse og drift av seksjonen, herunder personal, resultat, økonomi og HMS ansvar
 • Oppfølging av sykefravær og avviksbehandling
 • Rekruttering av personell til seksjonen
 • Sikre helhetlig ledelse og styring av driftsenheten gjennom deltakelse i enhetens ledergruppe
 • Legge til rette for kunnskapsbasert erfaringslæring i samarbeid med fag og opplæringsansvarlige og resten av seksjonen
 • Drive kontinuerlig endringer og forbedringer på seksjonen og utvikle samhandlingen med både egen og andre enheter samt eksterne samarbeidspartnere
 • Sikkerhet og autorisasjon for egen seksjon
 • Ivareta en funksjon i operativ stab, samt påregne å inngå i vaktordning for stabssjef.

Øvrige oppgaver:

 • Bistå Stabssjef med oppgaver ved behov
 • I samarbeid med leder operative fag, følge opp fagene som ligger under dennes ansvarsområde
 • I samarbeid med hovedplanlegger og stabssjef sørge for at planverk og planlegging av større arrangement og VIP besøk følges opp i hht rutiner
 • Gjennomføre kompetansehevende tiltak/opplæring innenfor seksjonenes fagområde
 • Ellers utføre andre oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner

 • Politi(høg)skole
 • Det forutsettes at den som tilsettes som seksjonsleder enten har, eller er villig til å gjennomføre, lederutdanning
 • Bred politifaglig erfaring og kunnskap om politiets operative kapasiteter
 • God rolleforståelse - være bevisst sin rolle som leder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Generelt gode IT- kunnskaper
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kompetanse innenfor personaladministrasjon og risikostyring
 • Ledererfaring med personalansvar vil vektlegges
 • Erfaring fra å lede endrings- og utviklingsprosesser
 • God kjennskap til politiets arbeidstidsbestemmelser og HMS-rutiner, herunder inneha eller forplikte seg til å gjennomføre minst 40 timers opplæring i arbeidsmiljø
 • Erfaring med bruk av etatens tjenesteplanleggingssystem TTA samt PBS Web.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper med evne til god kommunikasjon, bygge relasjoner, fremme godt teamarbeid og ta beslutninger
 • Godt helhetlig blikk og evne til strategisk og langsiktig arbeid
 • Må kunne arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig i et til tider hektisk miljø
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Samfunnsorientert og forståelse for enhetens rolle i politiets

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som politioverbetjent (stillingskode 0287), ltr 74 - 80, fra kr 745 000-870 900 brutto per år. Ved spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering i henhold til kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Muligheter for trening i arbeidstida

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Jan Tore Hagnes, Leder FOT, 75545908, jan.tore.hagnes@politiet.no

Arbeidssted

Olav V gate 200

8070 Bodø

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordland politidistriktReferansenr.: 4812908700

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sted
Olav V gate 200, 8070 Bodø
Stillingsfunksjon
Ledelse
FINN-kode
353307044
Sist endret
16. mai 2024 01:14