Stasjonssjef Forsvarets stasjon Ringerike

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Stasjonssjef
Frist
31.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi søker nå etter ny sjef for Forsvarets stasjon på Ringerike.

Som medarbeider i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss.Arbeidsoppgaver

Som stasjonssjef vil du være Etterretningstjenestens utøvende myndighet ved stasjonen på Ringerike med det helhetlige ansvaret for administrativ, teknisk og operativ drift. I dette arbeidet inngår:

 • Å lede arbeidet ved stasjonen etter faglige føringer, drive kontinuerlig organisasjonsutvikling og sørge for et godt og motiverende arbeidsmiljø.
 • Ha dialog med høyere ledelse og utarbeide strategisk planverk for stasjonen, samt bidra til utforming og implementering av strategi og planer.
 • Utarbeide forslag til årlige budsjett- og kompetansebehov for stasjonen, utarbeide og iverksette nødvendige planer for beredskap og mobilisering iht. sentrale retningslinjer og direktiver.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Formell lederutdannelse og ledererfaring på tilsvarende nivå
 • Minst 5 års erfaring innenfor etterretningsfaget – innhenting/produksjon
 • Erfaring med koordinering med faglinjer på tvers av egen enhet
 • Erfaring med operativ virksomhet
 • Erfaring med prosjekter og prosjektkoordinering

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som stasjonssjef kreves i tillegg at du er i stand til å ivareta dine medarbeidere i kombinasjon med gjennomføringsevne og endringsvillighet.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 919 200 - 1 055 200 [Lønnstrinn: 82 - 87] i stillingen som Seksjonssjef/Stasjonssjef (kode 1211) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson HR, 23094329

ArbeidsstedHønefoss

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: EtterretningstjenestenReferansenr.: 4815803054

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 31.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
3510 Hønefoss
Stillingsfunksjon
Ledelse, Annet
FINN-kode
353306254
Sist endret
16. mai 2024 01:06