Klinisk ernæringsfysiolog

Arbeidsgiver
DPS Solvang, Kristiansand
Stillingstittel
Klinisk ernæringsfysiolog
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling (KPH) i Sørlandet sykehus HF.

Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på 53.000 innbyggere, og dekker Kristiansand vest for Otra, utenom Søgne. Avdelingens enheter er samlokalisert og holder til på Grim.

Avdelingen har 10,5 stillinger for psykiater, 25 stillinger for psykolog, hvorav 15 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost med 20 senger, en allmenpsykiatrisk poliklinikk, et FACT-team og et Gruppeteam. I tillegg har vi til sammen 70 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning, samt merkantil enhet med 9 sekretærer.

Vi har fokus på arbeid som en del av behandlingen og har 6 stillinger for arbeids- og utdanningsspesialister.

Vi søker nå Klinisk ernæringsfysiolog i 100 % stilling med tiltredelse 01.09.24.

Stillingen vil organisatorisk være tilknyttet det tverrfaglige Gruppeteam, men skal utøve sin virksomhet ved alle enhetene ved DPS Solvang.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.Arbeidsoppgaver

 • Ernæringsrelatert utredning, diagnostisering og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter
 • Undervisning av pasienter og helsepersonell
 • Fagutviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
 • Evnen til å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Høy arbeidskapasitet og evnen til å prioritere arbeidsoppgaver i en travel hverdag
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig
 • Erfaring med elektronisk journalføring i DIPS
 • Ønskelig med relevant erfaring fra fagfeltet psykiatri

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse for ernæringsarbeid innen psykiatrifeltet
 • Engasjement
 • Løsningsorientert, initiativrik og kontaktskapende
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt tverrfaglig og sosialt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Marianne Rønberg, Enhetsleder, +4738174822

Arbeidssted

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HFReferansenr.: 4809621656

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Løkkeveien 24, 4616 Kristiansand S
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353303339
Sist endret
16. mai 2024 12:35