Kyrkjelydsmearbeidar 70% engasjement i Vestre Slidre

Arbeidsgiver
Vestre Slidre Kyrkjeleg Fellesråd
Stillingstittel
Sekretær
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Engasjement

Beskrivelse

Vi har ledig stilling som kyrkjelydsmearbeidar i 70% engasjement omgående. Det er ei spanande stillinga med fleire og varierte oppgåver. Sjå forøvrig link til utlysingstekst lengre ned!
Hva vi ser etter

Personlege eigenskapar:


• Gode samarbeids-, planleggjings- og gjennomføringsevner


• Kontaktskapande, fleksibel, omgjengeleg og sjølvstendig


• Personleg eignaheit vil bli vektlagt Kvalifikasjonar:


• Kunne arbeide både sjølvstendig og i team


• Kommunisere og samarbeide godt med barn, unge og friviljuge

medarbeidare


• Beherske norsk bra både munnleg og skriftleg


• God datakompetanse


• Den som tilsetjast må vere medlem i Den norske kyrkje


• Disponere bil


• Politiattest må fremleggast ved tilsetting


Sjå forøvrig full stillingsutlysing for info her:


https://www.kirken.no/nn-NO/fellesrad/vestre-slidre/nyhende/ledig%20stilling/


https://www.kirken.no/globalassets/fellesrad/vestre-slidre/dokumenter/stillingsbeskrivelse%20kyrkjelyds-medarbeidar.pdf
Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgåver:


• Ulike sekretærfunksjonar ved kyrkjekontoret


• Føre digitalt arkiv


• Ansvar for nettside og oppdatere facebook-side


• Følge opp dåp og vigsel- sende ut helsingar til ulike årstrinn og bestille

diverse materiell


• Vere med å leggje til rette for barneog ungdomsarbeid


• Planleggjing, gjennomføring og evaluering av opplæringstiltak 0-30 år

i samarbeid med tilsette, opplæringsutval og friviljuge.


• Vere ein ressurs i oppfølgjing av friviljuge medarbeidarar, foreldre og

hjelpeleiarar i tilknyting til trusopplæringsprosjekt


• Hjelpe til å utarbeide lokale planar for opplæringsplan m.m. i samråd

med kyrkjeverg


Sjå forøvrig full stillingsutlysing her:


https://www.kirken.no/nn-NO/fellesrad/vestre-slidre/nyhende/ledig%20stilling/


https://www.kirken.no/globalassets/fellesrad/vestre-slidre/dokumenter/stillingsbeskrivelse%20kyrkjelyds-medarbeidar.pdf
Vi tilbyr

Vi tilbyr:


• 1 års engasjement i 70% med moglegheit for fast stilling.


• Ein hyggeleg arbeidsfellesskap


• Løn og arbeidsvilkår ihht gjeldande tariff og pensjonsordning i KLP


• Deler av arbeidstida er lagt til kveld, helg og høgtid


Kyrkjeloven § 29 gir kyrkja hjemmel til å krevje barneomsorgsattest, slik den er definert i politiregisterloven § 39. Slik attest krevjast ved tilsetjing


Sjå forøvrig full stillingsutlysing her for info:


https://www.kirken.no/nn-NO/fellesrad/vestre-slidre/nyhende/ledig%20stilling/


https://www.kirken.no/globalassets/fellesrad/vestre-slidre/dokumenter/stillingsbeskrivelse%20kyrkjelyds-medarbeidar.pdf

Sektor
Offentlig
Sted
Slidrevegen 20, 2966 Slidre
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon, Ledelse, Annet
FINN-kode
353302707
Sist endret
21. mai 2024 07:57