Inaktiv

Datasikkerhet/infrastruktur og Arkitekt - student

Arbeidsgiver
Bymiljø og utbygging: Eiendom - Teknikk og utvikling, Stavanger kommune
Stillingstittel
Datasikkerhet/infrastruktur og Arkitektfag - student
Frist
10.06.2024
Ansettelsesform
Sommer/Sesong

Beskrivelse

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Kommunen er alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder.

Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.

Formålsbygg har det overordnede ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Som ansvarlig myndighet vil seksjonen håndheve forskriftskrav og stille krav til byggverk gjennom prosjekteringsanvisninger. Under dette ligger også ansvar for dokumentasjon og oppgaveorganisering for driften.

Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for.

Er du student og ønsker sommerjobb i eiendomsavdelingen har vi mulighet å tilby to stillinger innenfor følgende fagområderArktitektfag

Stavanger kommune har en stor eiendomsportefølje der en stor del av dokumentasjonsbehovet for forvaltningsdokumentasjonen er tegninger. Vi har behov for deg som er i et utdanningsløp innenfor arkitektfag som ønsker å få praktisk erfaring. Du vil få muligheten til å delta i enkelte pågående prosjekter og forefallende faglig relaterte oppgaver. Befaringer på bygg vil også være aktuelt.IT sikkerhet og IOT

Som stor eiendomsaktør har vi mye teknikk i bygningene våre og mye av utstyret er koblet mot internett og nettverksløsninger. I det daglige arbeidet kommer vi ofte i situasjoner der It sikkerheten og personvernet til brukerne kan bli utfordret. GDPR regelverk og datasikkerhet i våre systemer er noe vi sette høyt på prioriteringslisten. Vi har behov for deg som er i et utdanningsløp innenfor IT-sikkerhet, IOT kunnskap, nettverk, samfunnssikkerhet etc som ønsker å få praktiske tilnærminger til teorien under studietiden.

Ønsket arbeidsperiode 10.06.24 - 19.08.24. Arbeidsperiode kan tilpasses. Mulig forlengelse vil også kunne vurderes, men vil under aktive perioder av utdannings-semestre begrenses til 15 timer pr. uke.Arbeidsoppgaver


 • Delta inn i arbeidsoppgaver knyttet til datasikkerhet på våre systemer
 • Justering av driftstider ifm utvidet bruk i bygningene.
 • Delta på interne møter for oppfølging.
 • Samhandling med Fagansvarlig automatiseringsanlegg i forbindelse med oppdatering av kravspesifikasjoner.
 • Rapportering.

Kvalifikasjoner

 • Du må være i et relevant utdanningsløp på universitetsnivå for å søke på stillingen
 • Du må være over 18 år for å søke på stillingen

Personlige egenskaper

 • Du er nær og inkluderende, tar vare på dine kolleger, samarbeidspartnere og innbyggernes behov.
 • Du er åpen for andres kunnskap, ønsker å lære og deler av din kunnskap.
 • Du er nyskapende og utviklingsorientert, utforsker nye muligheter og løsninger, tør å prøve og feile, evner å forandre for å forbedre .
 • Du er profesjonell og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er selvstendig og strukturert, løsningsorientert og tenker helhetlig på tvers av fag.
 • Du har gode IT-kompetanse og systemforståelse.
 • Motivert og stå på vilje.
 • Åpen og ærlig.

Vi tilbyr

En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag.
Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt
Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre.
Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
Fleksibel arbeidstid

Lønn etter avtale ut fra hvor langt du er kommet i utdanningsløpet.

Kontaktinformasjon

Espen Svendsen

Arbeidssted

Olav Kyrres Gate 19

4005 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4815843751

Stillingsprosent: 100%

Sommerjobb

Startdato: 10.06.2024

Sluttdato: 12.08.2024

Søknadsfrist: 10.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Olav Kyrres Gate 19, 4005 Stavanger
Stillingsfunksjon
Ingeniør, Rådgivning, Konsulent
FINN-kode
353302571
Sist endret
03. juni 2024 01:23