Psykologspesialist

Arbeidsgiver
Nidaros DPS - Fosen-teamet, Klinikk Psykisk helsevern
Stillingstittel
Psykologspesialist
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vil du bli vår nye kollega i Fosen-Teamet? Fosen-Teamet har ledig vikariat for psykologspesialist i 100 % stilling.

Vikariatet har varighet på et år, med mulighet for forlengelse. Oppstart 01.08.24, eller etter nærmere avtale.

Fosen-Teamet er en allmennpsykiatrisk poliklinikk for voksne som er organisert sammen med Nidaros DPS. Teamet har pr. i dag kontor i Rissa, Åfjord og på Brekstad. Våre arbeidstidsordninger gir gode muligheter for å kunne bo i Trondheimsregionen og jobbe på Fosen. Det er nå besluttet at hovedkontoret skal flyttes til Trondheim sentrum, og i tillegg vil det bli etablert et kontor i Vanvikan. Det er foreløpig estimert at flytting vil skje i løpet av høsten 2024.

Fosen-Teamet har røtter i et relasjonelt / systemisk perspektiv. Det er derfor ønskelig med kompetanse / erfaring innen familieterapeutisk og systemisk tilnærming. Ettersom vi møter mange ulike mennesker og problemstillinger i poliklinikken har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår poliklinikk. Vi trenger derfor kompetanse innen flere psykoterapeutiske metoder, som ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer.

For å kunne være et godt fungerende team har vi særlig fokus på psykososialt arbeidsmiljø og trivsel i arbeidshverdagen. Vi har ukentlige debriefingsmøter og regelmessig teamveiledning med ekstern veileder.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på cirka 115 000 innbyggere. Opptaksområdet går fra Fosen i vest, via Trondheim og Malvik, til Selbu i Øst.
Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølging og behandling kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold.
Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning. Nidaros DPS har også et eget lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.
Arbeidsgiver tilrettelegger for at kompetansemål for spesialiteten innen voksenpsykiatri blir innfridd, og klinikken er godkjent for 4 av 5 års tellende tjeneste innen spesialiteten voksenpsykiatri.

Ta gjerne kontakt, så forteller vi mer om hvordan det er å jobbe hos oss. Du kan også se denne filmen, eller lese mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps.noArbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV.
 • Målrettet samarbeid internt, samt med eksterne samarbeidspartnere som fastlege og kommunale helsetjenester.
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid. Psykologspesialist er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering.
 • Psykologspesialist med klinisk spesialkompetanse kan utpekes som faglig ansvarlig for vedtak, jf. Psykisk helsevernloven.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging.
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde.

Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykologspesialist.
 • Utredningskompetanse.
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område.
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Du bidrar til å skape trivsel i en hektisk arbeidshverdag.
 • Du liker å jobbe selvstendig, men er også god til å samarbeide med kollegaer og øvrige samarbeidspartnere.
 • Du er ansvarsbevisst, strukturert og målrettet.
 • Du har interesse for fagutvikling, og bidrar til å skape en god delingskultur.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Tilrettelagt arbeidstidsordning.
 • Spennende og sammensatte arbeidsoppgaver.
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring, og gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst. Ved ansettelse i Fosen-Teamet tilbys også et rekrutteringstillegg.
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP.

Kontaktinformasjon

Linda Falch, Seksjonsleder, 95175155

Arbeidssted

Østmarkveien 49

7040 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk Psykisk helsevernReferansenr.: 4815357416

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.08.2024

Søknadsfrist: 09.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Østmarkveien 49, 7040 Trondheim
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog, Helsepersonell
FINN-kode
353301703
Sist endret
21. mai 2024 06:26