Postdoktor, numerisk modellering av is-hav vekselvirkninger i Antarktis

Arbeidsgiver
Norsk Polarinstitutt
Stillingstittel
Postdoktor, numerisk modellering av is-hav vekselvirkninger i Antarktis
Frist
24.07.2024

Beskrivelse

Om stillingen

Vi har ledig stilling som postdoktor med forskning rettet mot numerisk modellering av vekselvirkninger mellom is og hav i Antarktis. Stillingen er finansiert av prosjektene CRiceS (EU H2020) og CLIM2Ant (NFR), som skal redusere usikkerheter av projeksjoner av bidrag fra Antarktis til fremtidig havnivåstigning.

Du vil være en del av oseanografiseksjonen i vår forskningsavdeling. Seksjonen arbeider med et bredt spektrum av oppgaver innen havfysikk og marin biogeokjemi under instituttets programområder innen Polhavet, Svalbard og Antarktis

Stillingen er et treårig åremål (3 år og 4 måneder) og er organisert i tett samarbeid med havmodelleringsgruppen ved Akvaplan-niva, samt mulighet til samarbeid med eksperter innen Sørishavsoseanografi- og modellering, is-modellering og atmosfæredynamikk gjennom partnere ved NORCE, UiT Norges arktiske universitet, Universitet i Bergen, Lappland Universitet i Rovaniemi, og Universitet i Tasmania, Hobart, Australia (UTAS).

Ditt kontorsted vil være Tromsø. Stilligen, innebærer noe reisevirksomhet i forbindelse med prosjektmøter, presentere resultater på konferanser og andre relevante faglige fora.


Arbeidsoppgaver

Du vil anvende sirkulasjonsmodeller som er i stand til å løse opp dynamikken av den Antarktiske kyststrømmen. Dette for å undersøke hvordan forventete endringer i atmosfæren (vind, temperatur, nedbør) og sjøisutbredelsen vil påvirke oseanisk varmetransport til kysten og hvordan dette vekselvirker med smeltingen av isbremmer med fokus på den atlantiske sektoren i Antarktis (Weddellhavet og Dronning Maud Land).

Du vil, i samarbeid med eksperter på landismodellering, sette opp et modellsystem som kobler sammen landis, isbremmer og havet. Formålet vil være å undersøke den fremtidige massebalansen av isbremmer og landisen i Dronning Maud Land og hvordan bidraget fra dette området påvirker fremtidig havnivåstigning. Det koblete modellsystemet skal undersøke havets rolle for smelting av isbremmer, endringer i overflatemassebalansen og koblingen av dette til avrenning av smeltevann ved grunningslinjen.

Du vil ha relativ stor frihet med tanke på tilnærming til problemstillingen og detaljgjennomføring, men det forventes at resultatene publiseres i vitenskapelige tidsskrifter.


Kvalifikasjonskrav

Du må ha en fullført doktorgrad i fysisk oseanografi eller annet relevant realfag, ideelt innen landis og havmodellering.

Det kreves i utgangspunktet norsk doktorgrad eller likestilt doktorgrad fra utenlandsk universitet.

Hvis du ikke har disputert enda er du likevel velkommen til å søke, men da må du dokumentere at doktorgradsarbeidet ditt er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Disputasen din må være godkjent før vi kan ansette deg som postdoktor.

I tillegg til doktorgraden, og interesse for fagfeltet, krever stillingen:

 • kompetanse og erfaring med programmering, (f.eks. Fortran, Python)
 • numerisk modellering og datanalyse
 • dokumentert evne til vitenskapelig publisering.

I tillegg er det en fordel om du også har:

 • Erfaring fra numerisk modellering av isbrem-hav vekselvirkninger
 • God forståelse av havdynamikken i Sørishavet og prosesser som er relevant for massebalansen i Antarktis
 • Erfaring fra bruk av observasjoner for modellvalidering (særlig i havet)
 • Bruk av statistisk emulering, og/eller ensemble-nedskalering
 • Erfaring med modelleringssystemer (FISOC, FVCOM, ROMS og Elmer/Ice) og ustrukturerte modellgitter

Vi søker en postdoktor som har entusiasme for fagfeltet og evne til å ta ansvar for å selvstendig fremdrive modellerings- og forskningsarbeidet i prosjektet. Du må kunne dukke ned i detaljspørsmål og samtidig holde fokus på sluttresultatet. Du må kunne tåle at utfallet av modellutviklingsarbeidet er noe uforutsigbart, og være i stand til å bruke de verktøyene vi har til rådighet til å fremskaffe gode forskningsresultater.

Vi fremmer et åpent og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med fokus på dialog som støtte for kreative prosesser og god etikk for deling av modellverktøy og koder. Vi ser etter en kollega som identifiserer seg med denne tilnærmingen, og som kommunisere godt i en livlig, varierende og til dels hektisk arbeidshverdag.

Det kreves god muntlig og skriftlig kunnskap i engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk, så kunnskap i norsk vil vektlegges. Hvis du ikke behersker norsk, forventes det at du gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet ditt, da det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for deg og instituttet. Vi tilrettelegger og betaler for beståtte kurs.


Vi tilbyr
 • Interessante og spennende arbeidsoppgaver i et internasjonalt miljø.
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1352 postdoktor (det trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange goder som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir syk eller ufør, økonomisk støtte til familien din hvis noe hender deg i vår tjeneste, forsikring mot yrkesskade/-sykdom, samt gode betingelser på boliglån.
 • Medlemskap i vår personalforening, som blant annet har egen hytteordning og tilrettelegger for ulike sosiale sammenkomster.

Stilling som postdoktor er en rekrutteringsstilling og tilsetting i slik stilling har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Stillingen er først og fremst tiltenkt forskere som er i starten av sin karriere. Ingen kan tilsettes i mer enn en åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon i Norge.

For oss er inkludering og mangfold en styrke, og ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi ønsker derfor alle kvalifiserte søkere velkommen til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi tilrettelegger også arbeidsplassen om det er behov for det.

I Tromsø og området rundt har du utmerkede forhold for å oppleve midnattssol, mørketid, nordlys, ulike utendørsaktiviteter, for ikke å snakke om kulturelle opplevelser. Tromsø ligger på nesten 70°N med sine ca. 75 000 innbyggere. Byen er et voksende senter for forskning med flere statlige og private aktører, samt et stort og veletablert universitet.


Søknaden

Søknadsfrist er 24. juli 2024.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, vedlegg, CV, publikasjonsliste, kopi av sertifikater, vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser registreres i Jobbnorge. Vi ber om at publikasjoner eller større arbeid ikke legges ved søknaden, men opplyser om at dette kan bli etterspurt på et senere tidspunkt.

For å sikre en god rekrutteringsprosess samarbeider vi med Semac (www.semac.no) om elektronisk referansesjekk og bakgrunnssjekk. Det er med å sikre at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til en rettferdig evaluering av søkerne. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysninger i søknad, CV, vitnemål, mv.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.


Sektor
Offentlig
Sted
Framsenteret, 9296 Tromsø
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor, Ingeniør, Annet
FINN-kode
353301439
Sist endret
21. mai 2024 06:21