Sjukepleiar eller Vernepleiar på natt - vikariat

Arbeidsgiver
Avdeling for rusmedisin/ AFR Tertnes, Helse Bergen
Stillingstittel
Sjukepleiar/ Vernepleiar natt - vikariat
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Avdeling for rusmedisin har ansvar for å sjå kva behov rusmiddelavhengige har og bidra til å sikre god behandling. Seksjon Tertnes er
ein del av Avdeling for rusmedisin og består av ei sengepost og
poliklinikk/ambulant team. Seksjonen består i dag av 2 psykologspesialistar,
1 psykolog, 1 lege, sjukepleiarar, vernepleiarar, miljøterapeutar, klinisk
sosionom, kunst- og uttrykksterapeut, familieterapeut og
treningsterapeut. Vi jobbar tverrfagleg der alle bidrar med sin
spesialkompetanse i behandlinga rundt pasienten.

Kvinneposten har 15 heildøgns sengeplassar for friveleg behandling av rusmiddelavhengige kvinner.
Familieambulatoriet er eit frivillig tilbod til gravide og familiar med rusmiddelavhengigheit og har
tilbod om oppfølging fram til barnet når skolealder. Familieambulatoriet har òg tilbod om
brukarstyrt seng og ein eigen leiligheit for familiar i sårbare fasar.

Vi verdset eit arbeidsmiljø prega av omsorg for kvarandre, høgt
engasjement for pasientane, fagleg utvikling, nysgjerrigheit, eit godt tverrfagleg
samarbeid med opne dører og kreativitet. Kvinneposten jobbar tverrfagleg og
behandlingen består mellom anna beståande av gruppeterapi, inividualterapi,
treningsterapi og miljøterapi. I tillegg tilbyr vi kunstterapi og musikkterapi
samt sosialfagleg oppfølging av klinisk sosionom og pårørandeoppfølging av
familieterapeut.

Vi søker sjukepleiar eller vernepleiar på natt til vikariat i 1 år til Kvinneposten.

Arbeidsoppgåver

 • Ivaretaking av pasientar
 • Relasjonsbygging og motivasjonsarbeid for å skape endring og overgang til frivillig behandling
 • Medikamenthandtering
 • Avrusing, stabilisering og abstinensbehandling
 • Praktiske gjeremål på posten

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
 • Søkar må meistre norsk både munnleg og skriftleg
 • Førarkort klasse B

Personlege eigenskapar

 • Vere sjølvstendig, ansvarsbevisst, nøyaktig og engasjert
 • Vere tolmodig
 • Trivast med å arbeide på natt
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv innstilling til oppgåvene du blir sett til
 • Ha evne til å sjå pasientane sine behov
 • Det vil bli lagt vekt på personleg egnethet

Vi tilbyr

 • Eit godt og triveleg arbeidsmiljø
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Emma-Louice Jansdotter Håvåg, Leiar, 90713289

Arbeidsstad

Tertnesveien 35

5113 Tertnes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse BergenReferansenr.: 4815340014

Stillingsprosent: 80%

Vikariat

Søknadsfrist: 09.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Tertnesveien 35, 5113 Tertnes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353301295
Sist endret
21. mai 2024 06:19