Namsfullmektig, Namsfogden i Innlandet 

Arbeidsgiver
Innlandet politidistrikt - Felles enhet for sivil rettspleie
Stillingstittel
Saksbehandler/forliksrådssekretær
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi søker deg som ønsker å bidra til å sikre at Namsfogden i Innlandet leverer god kvalitet, enhetlig praksis og effektive tjenester innen sivil rettspleie.

Felles enhet for sivil rettspleie har ansvar for sivil rettspleie i Innlandet politidistrikt og har namsmyndighet. Namsfogden i Innlandet har ansvar tvangsfullbyrdelse, gjeldsordning, sekretariat for 20 forliksråd, forkynnelser og øvrige sivil rettspleie oppgaver i Innlandet politidistrikt. Enheten består for tiden av 76 medarbeidere, er organisert i fire seksjoner og er stedsplassert på 15 tjenestesteder i innlandet politidistrikt.

Ved Felles enhet for sivil rettspleie, seksjon forlik og fellestjenester, er det ledig en fast stilling som saksbehandler/forliksrådssekretær fra 1.6.2024. Stedplassering er Gjøvik.Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling forliksråd
 • Hovedstevnevitne
 • Oppgaver for felles saksmottak
 • Veilede publikum
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad i juridiske og/ eller økonomiske fag. Lang og relevant arbeidserfaring kan erstatte kravet til utdanning.
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Det kreves økonomisk vederheftighet
 • Søker må ha førerkort klasse B og det må påberegnes noe reisevirksomhet

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne
 • Ha evne til å arbeide selvstendig, ha stor arbeidskapasitet og håndtere en hektisk arbeidshverdag
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være samfunnsorientert og ha forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig, helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for felleskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som seniorkonsulent (SKO 1363), lønn fra kr. 546.500,- avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.


Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Gry Elisabeth Røhr, seksjonsleder, 476 26 263

Ingunn Fløtre Laupstad, namsfogd, 98240987

Arbeidssted

Strandgata 13 C

2815 Gjøvik

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Innlandet politidistriktReferansenr.: 4802728458

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sted
Strandgata 13 C, 2815 Gjøvik
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Jurist, Rådgivning
FINN-kode
353301126
Sist endret
16. mai 2024 12:16