Politibetjent 1/2/3

Arbeidsgiver
Innlandet politidistrikt - Tjenesteenhet Valdres
Stillingstittel
Politibetjent 1/2/3
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Innlandet politidistrikt, Tjenesteenhet Valdres, seksjon orden og forebygging, er det ledig fast stilling som politibetjent 1/2/3. Stillingen er stedplassert ved Fagernes politistasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Ca 60 % Vakt og beredskap
 • Etterforskningsarbeid
 • Forebyggende politiarbeid
 • Skranketjeneste

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Bestått Politiskole/politihøgskole
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • IP 4-godkjent, eller kunne gjennomføre slik godkjenning etter tiltredelse
  • Generelle dataferdigheter
 • Ønskelig:
  • Erfaring innen ett eller flere av følgende områder; vakt- og beredskap, etterforsking, forebyggende, trafikkarbeid, krimteknikk og skranketjeneste

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som politibetjent 1/2/3 (SKO 1457/1459/1461), Stillingen lønnes som politibetjent 1/2/3 (SKO 1457/1459/1461)
  • PB 1 lønn fra kr. 440.000,- brutto per år
  • PB 2 lønn fra kr. 472.000,- brutto per år
  • PB 3 lønn fra kr. 521.500,- brutto per år
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Kristoffer Magnus Tessem, Politistasjonssjef, 97181263

Arbeidssted

Jernbanevegen 7

2900 Fagernes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Innlandet politidistriktReferansenr.: 4813924264

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Jernbanevegen 7, 2900 Fagernes
Stillingsfunksjon
Annet, Saksbehandler, Kontor og administrasjon
FINN-kode
353300029
Sist endret
21. mai 2024 06:20