Politifaglig etterforskningsleder innen cyberrettet kriminalitet og cyberstøttet økonomisk motivert kriminalitet

Arbeidsgiver
Felles enhet for etterretning og etterforskning FEE-seksjon for cyberkriminalite
Stillingstittel
Politifaglig etterforskningsleder
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

I Sør-Øst politidistrikt har vi ledig en fast stilling som politifaglig etterforskningsleder innen cyberrettet kriminalitet og cyberstøttet økonomisk motivert kriminalitet. Stillingen er organisert under Felles enhet for etterretning og etterforskning, seksjon for cyberkriminalitet og digitale spor og er stedsplassert ved politihuset i Drammen.

Seksjonen vil ha ansvar for å etterforske de mest alvorlige og kompliserte sakene innen cyberkriminalitet i distriktet og vi støtter etterforskningsmiljøer med verktøy og metoder innen digital kriminalteknikk og cyberkriminalitet. Seksjonen har i tillegg et særskilt ansvar for å øke kompetansen til våre kollegaer i distriktet innen det digitale domenet.

Som ansatt i stillingen vil din primære oppgave være å lede de mest alvorlige og komplekse etterforskningene av cyberrettet kriminalitet og økonomisk motivert cyberstøttet kriminalitet. Du vil under planleggingen og gjennomføringen av etterforskningsprosjekter samarbeide tett med etterforskere og spesialister internt på seksjonen samt i andre enheter i distriktet og hos eksterne partnere.

Dine interesser for arbeid med kriminalitet i det digitale domenet vil bli vektlagt og videreutviklet i samråd med seksjonens behov. Du vil få dyrke interessen for teknologi og det forventes at du er et initiativrikt og selvgående lagmedlem.

Seksjon for cyberkriminalitet og digitale spor er en helt ny sammensatt seksjon. Bruk av digitale spor i etterforskning er en integrert del i politiets hverdag. Denne stillingen gir en unik mulighet til å være med på utviklingen og tilegne seg ny og viktig kunnskap innenfor fagfeltet.

Vi søker etter deg som har stor motivasjon og interesse for etterforskningsledelse og etterforskning av cyberstøttede økonomisk motivert kriminalitet og cyberrettet kriminalitet, samt utviklingen av fagfeltet og arbeidsmetodikk.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre at etterforskningen organiseres og gjennomføres med høy kvalitet og effektivitet i tråd med gjeldende regelverk, direktiver, faglige standarder og anerkjente etterforskningsmetoder
 • Bidra til utviklingen av, og delta i en vurderingsgruppe og sammen med avsnittsleder for å sikre at seksjonens prioriteringer til enhver tid er i tråd med gitte rammer og overordnede føringer
 • Politifaglig etterforskningsledelse og enkelte etterforskningsoppgaver i saker som faller inn under seksjonens fagområde
 • Sikre at tidskritiske etterforskningsskritt og eventuelle behov for bistand fra andre identifiseres tidligst mulig og følges opp i samråd med påtalefaglig etterforskningsleder og avsnittsleder
 • Bruke verktøy for etterforskningsplanlegging og prosjektstyring, samt gjennom aktivt hypotesearbeid og anerkjent arbeidsmetodikk sikre at objektivitetskrav etterleves under alle faser av etterforskningen
 • Evaluere saker og identifisere læringspunkter av positiv og negativ karakter underveis og i etterkant av arbeidet
 • Bidra til å bygge kompetanse innen fagområdet for hele distriktet ved å veilede andre og formidle fagkunnskap internt og ekstern
 • Bidra til å forebygge cyberkriminalitet gjennom å identifisere og formidle mulige tiltak internt og eksternt
 • Utføre andre arbeidsoppgaver pålagt fra leder

Kvalifikasjoner

Nødvendig kompetanse for politioverbetjent/ politiførstebetjent:

 • Bestått eksamen fra Politihøyskolen/Politiskolen
 • Interesse for cyberkriminalitet
 • Minst 5 års erfaring fra etterforskningsfeltet.
 • Må kunne bruke relevant prosjektstyringsverktøy (føring/bruk av e-plan/prosjekt i Indicia)
 • God kompetanse på politiets operative og etterforskningsmessige datasystemer
 • Må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG

Nødvendig kompetanse politioverbetjent:

 • Videreutdanning i etterforskning eller annen relevant utdanning
 • Utdanning innen funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere eller annen relevant utdanning
 • Minimum 5 års erfaring som PEL
 • God erfaring med kontroll av saksportefølje
 • Evne til å dele kunnskap

Ønsket kompetanse politiførstebetjent:

 • Videreutdanning i etterforskning
 • Erfaring fra etterforskningsledelse

Ønsket kompetanse begge kategorier:

 • Erfaring fra ledelse av prosjektorganisert etterforskning
 • Erfaring med bruk av skjulte etterforskningsmetoder
 • Erfaring med etterforskning av organisert kriminalitet
 • Erfaring med etterforskning av økonomisk kriminalitet
 • Erfaring med internasjonalt politisamarbeid
 • Erfaring med etterforskning av saker innen cyberkriminalitet

Alternativt kan det også ansettes

PEL-trainee:

Fyller ikke kravet til femårs erfaring fra etterforskning, men anses å ha gode personlige egenskaper for å lede

 • Har vist særlig god kunnskap om etterforskning
 • Har annen relevant erfaring
 • Har vist god evne til å dele kunnskap og veilede andre
 • Gjennomført VEF vektlegges

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • Helhetsorientert og ansvarsbevisst
 • Samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Nysgjerrig og kreativ
 • Gode formidlingsevner
 • Effektiv og beslutningsdyktig

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her: https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som:
  - Politiførstebetjent (stillingskode 0285), fra kr 624 500,00 brutto per år (fra ltr 64), eventuelt politioverbetjent (stillingskode 0287), fra kr 679 700,00 brutto per år (fra ltr 69).
  - PEL-trainee avlønnes som politiførstebetjent (stillingskode 0285) fra kr 594 500,00 brutto pr år (fra ltr 61). Vil bli vurdert til fullverdig PEL når kompetansekravene er oppfylt
  For denne stillingen gjelder ATB tillegget som ft. utgjør kr 40.707,00 brutto pr år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Magnus Moe, Seksjonsleder, + 47 99 38 95 09, Magnus.Moe@politiet.no

Arbeidssted

Grønland 36

3045 Drammen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Øst politidistriktReferansenr.: 4811364916

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Grønland 36, 3045 Drammen
Stillingsfunksjon
Ledelse, Sikkerhet, Annet
FINN-kode
353297696
Sist endret
16. mai 2024 11:44