Arbeidskonsulent 60 - 100 % vikariat

Arbeidsgiver
Rehabiliteringssenteret AiR AS / Vinje kommune
Stillingstittel
Arbeidskonsulent - arbeidsretta rehabilitering
Frist
05.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Arbeidskonsulent - arbeidsretta rehabilitering


60 - 100% vikariat fram til 31.12.2025


AiR skal med tverrfagleg kompetanse bidra til at deltakarar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får auka livskvalitet og betre jobbhelse gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.


 • AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog.
 • Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar.
 • Opphaldet for kvar gruppe er døgnbasert

Arbeidsoppgåver:


 • Dialog med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte
 • Gjennomføring av kartleggings- og vurderingssamtaler
 • Kontaktperson med ansvar for individuell oppfylging
 • Individuell arbeidsretta rettleiing
 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Arbeid med planar og epikrise for deltakarar
 • Tverrfagleg arbeid i team

Kvalifikasjonar:


 • Kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning på bachelor nivå
 • Ynskeleg med erfaring frå arbeidsretta rehabilitering, arbeid i Nav - spesielt frå oppfylging og med kjennskap til tiltak og virkemiddel, arbeids- og inkluderingsbedrift, karriereveiledning eller liknande
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø
 • Kunnskap om faktorar for betydning av funksjon i arbeidslivet
 • Evne og lyst til undervising og interesse for prosessarbeid
 • God skriftleg framstillingsevne og digitale ferdigheiter
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Me tilbyr:


 • Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs og liknande
 • Jobb i eit solid kompetansemiljø med ulike faggrupper
 • Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe møblert bustad

Søknadsfrist 05.06.2024 Søknadar vurderast fortløpande.


For meir informasjon, kontakt fagleg rådgjevar arbeid Hilde Rinden, tlf 906 16 659 eller nestleiar klinikk Siri Mørch, tlf 474 63 408.


Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

Sektor
Privat
Sted
Haddlandsvegen 20, 3864 Rauland
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Helsepersonell, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
353297491
Sist endret
16. mai 2024 11:42