Vernepleier / Sosialfaglig Miljøterapeut med fagansvar

Arbeidsgiver
Fogdehaven Bofellesskap, Horten kommune
Stillingstittel
Vernepleier / Miljøterapeut med sosialfaglig utdanning- Fast 100%
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Er du en faglig sterk vernepleier/miljøterapeut med sosialfaglig utdanning med god kompetanse på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanslyse?

Da kan det være nettopp deg Fogdhaven er på utkikk etter!


Enhet for Voksenhabiltering i Horten Kommune består av 10 avdelinger fordelt på 13 lokasjoner, som tilbyr tjenester til mennesker over 19 år med ulik grad av funksjonshemming. Tjenestene i Enheten består av døgnbemannede boliger, punkttjenester til hjemmeboende, BPA, avlastning og dagsenter.

Fogdehaven er et av de største bofellesskapene i Horten kommune med 30 årsverk, og vi leter nå etter en god fagperson til det flotte teamet vårt. Bofellesskapet er beliggende på Borre og består av totalt 11 leiligheter, hvorav en leilighet benyttes til avlastning. Vi yter tjenester til voksne personer med varierte bistandsbehov og har døgnkontinuerlig drift. Enkelte av tjenestemottakerne våre er omfattet av vedtak etter Helse- og Omsorgstjenestelovens kapittel 9 - som av ulike årsaker er i behov av tiltak som innebærer bruk av tvang og makt. Som vernepleier/miljøterapeut ved Fogdehaven får du et overordnet ansvar for utarbeidelsen og oppfølging av vedtakene, og at du forestår veiledningen rundt temaet tvang og makt i personalgruppen. Du vil også ha faglig ansvar for flere tjenestemottakere, og det er avsatt kontortid i turnusen til dette arbeidet. Ved Fogdehaven jobber vi målrettet med utvikling av den enkelte tjenestemottakers ferdigheter og ressurser, med stort fokus på mestring, selvbestemmelse og brukermedvirkning.

Personalgruppen består av tjenesteytere med 3 årig helse - og sosialfaglig høgskole, helsefagarbeidere og assistenter. Stillingen som vernepleier/miljøterapeut har todelt turnusarbeid på dag og kveld,og med langvakter på 12,5 timer hver 4. helg.

Vi ønsker å styrke teamet vårt med deg som brenner for faget, og som vil være med på å gi den enkelte tjenestemottaker en meningsfull og trygg hverdag. Ved Fogdehaven blir du en del av et sterkt og godt tverrfaglig team, hvor vi har god takhøyde og godt humør.Arbeidsoppgaver

Tjenesteansvar Kapittel 9-ansvar Medisinhåndtering
Yte tjenester etter gjeldende vedtak
Være oppdatert på aktuelt lovverk - herunder kap. 9
Veiledning og opplæring av medarbeidere
Samarbeid med pårørende og andre relevante instanser
Dokumentasjon og saksbehandling
Utarbeide, følge opp og evaluere tiltaksplaner i samarbeid med tjenestemottaker, med fokus på selvbestemmelse/medbestemmelse
Oppfølging og oppdatering av journaler
Bidra till gode og forsvarlige tjenester
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Andre oppgaver etter delegasjon fra leder

Kvalifikasjoner

Krav:

Har erfaring med Helse- og omsorgstjenestelovens Kap 9 Fortrinnsvis autorisert vernepleier, eventuelt annen relevant 3-årig sosialfaglig/helsefaglig høyskoleutdannelse
Det kreves at den som ansettes behersker norsk (eller annet skandinavisk språk) på et nivå som sikrer forsvarlig yrkesutøvelse.
Gyldig politiattest i henhold til Helse og omsorgstjenesteloven. Må leveres før oppstart
Det forventes at du tar enhetens e-læringskurs ved tilbud om stilling

Ønsker:
Relevant erfaring med brukergruppen
Førerkort, klasse B
Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

Har gode kommunikasjons og samarbeidsevner
Har gode sosiale og relasjonelle ferdigheter
Har fokus på selvbestemmelse og brukermedvirkning
Er løsningsorientert og evner å jobbe selvstendig, så vel som i team
Er strukturert, tydelig og handlingsdyktig
Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Bidrar til gode holdninger og etiske refleksjoner
Er god til å bygge relasjoner og skape engasjement i personalgruppen

Har en rolig og trygg fremtoning
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø
Faglige utfordringer med egne ansvarsområder
Tilbud om kurs og faglig utvikling
IA bedrift
Bedriftshelsetjeneste
Rabatt på treningssenter
Gode forsikrings og pensjonsordninger
Lønn ihht Hovedtariffavtale og ansiennitet

Kontaktinformasjon

Morten Stang, Avdelingsleder, 90953063, morten.stang@horten.kommune.no

Arbeidssted

Fogdeveien 5F

3184 Borre

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Horten kommuneReferansenr.: 4808263646

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sted
Fogdeveien 5F, 3184 Borre
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353297097
Sist endret
16. mai 2024 11:39