Spennende stilling i Bo og Oppfølging som

Arbeidsgiver
Bardu kommune Bo og oppfølging
Stillingstittel
Helsefagarbeider
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Bardu kommune med sine 4000 innbyggere ligger i vakre omgivelser sentralt i Indre Troms. Bardu har mange friluftsmuligheter, godt utbygd idrettsanlegg og et godt tjenestetilbud. Næringslivet kan friste med nye spisesteder og god handelsstand.

Kommunens visjon er: Trivsel og kvalitet i friske omgivelser.

Bo og oppfølging er en avdeling med ulike tjenesteområder som trenger engasjerte, faglig trygge og selvstendige medarbeidere. Vi jobber hver dag med å skape de beste tjenestene for våre tjenestemottagere og det beste arbeidsmiljøet for vårt medarbeiderskap. I dette arbeidet trenger vi flere positive, selvstendige og løsningsorienterte medarbeidere. Er det nettopp deg?

Stillingen er knyttet til «Bekkebo bo,- og avlastningssenter» tilknyttet unge voksne med utviklingshemming, og «Vekved bokollektiv» for mennesker med utviklingshemming. Avdelingen er godt etablert og som yter tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, utviklingsforrstyrrelser og andre sosialt utfordringer. Vi yter tjenester i form av hjemmestjenester og vårt primære arbeidsoppdrag er å yte grunnleggende omsorg av høy kvalitet. I tillegg skal det tilrettelegges for trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter. Dette gjøres ved å skape forutsigbarhet og struktur.

Vi er særlig opptatt av at den enkelte tjenestemottaker skal ha et individuelt tilpasset tjenestetilbud og at våre medarbeidere skal ha et trygt, godt og utviklende arbeidsmiljø.

Er dette noe for deg? Og kan du være med på å bidra til å løfte våre tjenester? Vi har fokus på god kvalitet i veien frem mot vår måloppnåelse.

Stillingen er fordelt slik: 80% i Bo og Oppfølging og 20% i ressursteamet.

Fordelingen mellom bo og oppfølging og ressursteam kan etter avtale endres ved behov. Du vil ikke være forpliktet til å jobbe i ressursteam, men vi ønsker å tilby deg muligheten til 100% fast ansettelse.

Ressursteamet er et team som bistår avdelingene ved kort og langtidsfravær. Det tilstås kompensasjon for ekstra fleksibilitet og teamet har egen koordinator. Her kan du utvikle din faglighet med mange ulike og varierte arbeidsoppgaver og fagområder.

Vi legger til rette for at du skal oppleve mestring, forutsigbarhet og utvikling.

Som ansatt i ressursteamet vil du få bred innsikt i de ulike avdelingene og du vil få opplæring i tråd med oppgaver. Ressursteamet tilknyttes følgende avdelinger: Barduheimen sykehjem, Hjemmesykepleien, Bo og Oppfølging, Psykisk helse døgn og Interkommunal legevakt. Ressursteam tilbyr også et fleksibilitetstillegg på lønn. Primært vil du forholde deg til to ulike avdelinger i ditt ressursteamarbeid.

Bardu kommune har vedtatt «Plan for å Rekruttere og beholde kompetanse i Helse, omsorg og barnevern». Et av flere tiltak er: 10 000 kr i tillegg på årslønn for helsefagarbeidere i Bo og Oppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Legemiddelhåndtering (kurs gis)
 • Utarbeide og iverksette planer, rutiner, tiltak og prosedyrer for tjenestemottakerne.
 • Praktisk bistand, tilrettelegging og veiledning til beboere, i tråd med enhetens og boligens rutiner og vedtatte mål, i og utenfor boligen.
 • Daglig rapportering i kommunens elektroniske pasientjournalsystem/ fagsystem
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Veileder for elever og lærlinger
 • Turnusordning: tredelt turnus, med arbeid hver tredje helg, nattevakter inngår.

Kvalifikasjoner:

 • Du har fagbrev som helsefagarbeider
 • Førerkort klasse B
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Krav om bestått norskprøve 3
 • Du har kjennskap til IKT, vi benytter profil som dokumentasjonsverktøy.


Egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges og vil være avgjørende for ansettelse
 • Du har gode samarbeidsevner og stor grad av fleksibilitet
 • Du er løsnings- og handlingsorientert
 • Du har humør og raushet, og bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Du tar initiativ og bidrar til utvikling
 • Du har gode dataferdigheter

Vi tilbyr:

 • tilsetting i henhold til gjeldende reglement og tariffavtaler
 • gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • mulighet for trening i arbeidstiden


Generelt

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev og CV, attester
 • Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).
 • 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.

Andre opplysninger:

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Har du behov for bistand til søkeprosessen kan du sende henvendelse til: rekruttering@bardu.kommune.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Parkveien 24, 9360 Bardu
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Annet
FINN-kode
353296988
Sist endret
21. mai 2024 06:00