Miljøarbeidar

Arbeidsgiver
Vindafjord kommune Rus og psykiatri
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Me søker:

Miljøarbeidarar til faste helgestillingar ved Hauatunet bufellesskap, på dag/kveld og natt. Me har ledige stillingar i ulike stillingsstørrelsar mellom 14 % og 25 %, arbeid 3. kvar helg/6. kvar helg/langvakter. Hauatunet er eit døgnbemanna bufellesskap for 8 personar med psykiske utfordingar.

Dersom ikkje kvalifiserte søknadar, kan det verte aktulet med mellombels tilsettingar, for andre faggrupper.

Oppgje i søknaden om du vil jobbe på dag/kveld eller natt.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Miljøarbeid, tilrettelegging og hjelp til daglege gjeremål, behandling, individuelle samtalar, rettleiing, forholda seg til nye retningslinjer, samarbeid med andre tenester kommunalt/interkommunalt m.m.

Kvalifikasjonar:

 • Sjukepleiar/vernepleiar
 • Sjukepleiar/vernepleiarstudent
 • Helsefagarbeidar
 • Relevant erfaring frå psykisk helsearbeid og liknande bufellesskap
 • Søkar må ha sertifikat, bruk av eigen bil kan førekomme.

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert og løysingsorientert
 • Har gode kommunikasjonsevner og relasjonelle ferdigheiter som gjer ein i stand til å snakke med bebuarane, deira pårørande, kollegaer og samarbeidspartnarar
 • Har ein robust, trygg og open personlegheit, og har god arbeidskapasitet
 • Utholdande og tolmodig
 • Har god evne til å skape gode samarbeidsrelasjonar
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og i saman med andre og er reflektert
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Me kan tilby:

 • Variert arbeid i eit positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Tilbod om gunstig mobilabonnement
 • Bedriftskunstlag
 • Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord (www.korevindafjord.no)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar (frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning)

Lønsvilkår:

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Andre opplysningar:

Ved arbeid i barnehage, skule, barnevern, helse og omsorg, skal det leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd eller opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Slik søker du:

Vindafjord kommune tek berre i mot elektroniske søknadar via søknadssenteret vårt. Du kan lasta opp vitnemål og attestar som vedlegg. Om du ikkje har dei elektronisk, eller i rett format, må dei takast med til intervju. Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 dersom du treng hjelp til å søka.

Du kan koma med på offentleg søkarliste sjølv om du har bedt om unntak. Me tek kontakt før ei eventuell offentleggjering.


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353296735
Sist endret
16. mai 2024 11:35