Spennende og meningsfull stilling som karriereveileder - Sandnes

Arbeidsgiver
Bedriftsakademiet AS
Stillingstittel
Karriereveileder
Frist
28.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Karriereveiledere i BedriftsAkademiet bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv.


Vi tilbyr en variert jobbhverdag bestående av relasjonsbygging rettet mot næringslivet, individuell karriereveiledning, og oppfølging av deltakere og arbeidsgivere. Du vil oppleve å ha høy grad av frihet i en samfunnsviktig jobb, der du som karriereveileder vil utgjøre en forskjell for enkeltindivider og for samfunnet. Som karriereveileder vil du bidra til at flere jobbsøkere finner sin plass i arbeidslivet, gjennom karriereveiledning og tilpasset støtte. Jobben du gjør, vil bidra til at arbeidsgivere får dekket sitt kompetansebehov gjennom kreativ og inkluderende rekruttering.


Stillingen passer for deg som har engasjement for inkludering i arbeidslivet eller erfaring med veiledning av mennesker i utviklings- og endringsprosesser.


Du kan gjerne være nyutdannet eller du kan ha mange års erfaring fra arbeidslivet. Det viktigste for oss er at du evner å etablere tillit og gode relasjoner med deltakere og arbeidsgivere, at du er selvstendig og selvgående, og har god evne til å planlegge egen arbeidsdag.


Arbeidsoppgaver


 • Bistå deltaker i å tilegne seg økt innsikt i sine forutsetninger for arbeid
 • Tilby arbeidsrettet kartlegging, karriereveiledning og støtte som bidrar til at deltaker blir selvstendig jobbsøker
 • Utvikle og ivareta gode relasjoner til arbeidsgivere for å fremskaffe aktuelle arbeidsplasser for deltaker
 • Igangsette motivasjons- og mestringsaktiviteter som bidrar til at deltaker utvikler relevante arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter
 • Samarbeide med NAV og eventuelle andre instanser som bistår deltaker
 • Skriftlig dokumentasjon og rapportering av deltakers jobbsøkerprosess
 • Vurdere behov og tiltak for tilrettelegging på arbeidsplass
 • Veiledning og oppfølging av både deltaker og arbeidsgiver for å sikre deltakers jobbutvikling i ny jobb

Kvalifikasjoner


 • Relevant arbeidserfaring eller tre års høyere utdanning. Beskriv gjerne hvordan din arbeidserfaring og dine ferdigheter kan komme til nytte i rollen som karriereveileder
 • Du har sterke relasjonelle ferdigheter og du trives med veiledning av mennesker i endringsprosesser
 • Du er trygg på oppsøkende virksomhet og evner å utvikle ditt jobbrelaterte nettverk
 • Du forstår viktigheten av å holde deg løpende oppdatert på det som rører seg på det lokale og regionale arbeidsmarkedet
 • Du må gjerne ha erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet eller kompetanse på tilrettelegging av arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer
 • Du må gjerne ha kompetanse innen yrkes- og karriereveiledning og/eller erfaring med Supported Employment (SE). Relevant opplæring vil bli gitt.
 • Det er en fordel om du har førerkort klasse B og disponerer egen bil

Personlige egenskaper


Fleksibilitet og selvstendighet går hånd i hånd hos oss. Vi tror mennesker jobber best i et miljø kjennetegnet av tillit, ansvar og åpenhet. Hvis du ønsker deg en arbeidshverdag med høy grad av frihet, men også eget ansvar for resultat og måloppnåelse, tror vi du vil trives hos oss. Vi ser for oss at du er engasjert og evner å motivere og inspirere andre. Du har høy gjennomføringsevne og jobber strukturert på egenhånd, men du forstår også viktigheten av å bidra til at avdelingen som helhet når sine felles mål.


For at vi skal kunne lykkes sammen, er det viktig at du evner å sette grenser og ivareta seg selv. Det kan være krevende å være tett på mennesker som står i vanskelige livssituasjoner. Her er det kollegiale fellesskapet en viktig støtte. Det er viktig at du evner å gi beskjed og be om hjelp, slik at du kan få den støtten du trenger i veilederrollen. Som karriereveileder er det å kunne beholde roen og overblikket nyttige ferdigheter. Hvis du har god evne til å planlegge og prioritere, vil du lettere kunne sikre høy kvalitet i deltakers tilbud, også på hektiske dager.


Vi er stolte av, og verner om, en sterk delingskultur i BedriftsAkademiet. Hos oss vil du møte et engasjert kompetansemiljø bestående av mange ulike fagdisipliner. Hvis du setter pris på å videreformidle det du selv kan til andre, samtidig som du får utviklet din egen kompetanse, vil du trives svært godt i vår avdeling.


Vi har gode systemer for kvalitetssikring og opplæringsrutiner som ivaretar ditt behov som nyansatt. Våre veiledere forteller oss at de setter pris på flat struktur og selvstendig ansvar i jobben, samtidig som de opplever å få den støtten de er i behov av for å oppleve mestring. Høy faglig kvalitet, trivsel i arbeidsmiljøet og god, effektiv informasjonsflyt er viktig for oss. Som nyansatt vil du få internopplæring og grundig innføring i vårt konsept, våre fremgangsmåter, metoder og verktøy. I oppstarten av arbeidsforholdet vil en av dine kollegaer fungere som mentor for deg og være tett på som sparringspartner i arbeidshverdagen.


Vi etterstreber veilederteam bestående av ansatte med ulik bakgrunn, kompetanse og personlige egenskaper. Det innebærer også at vi ønsker en mangfoldig personalgruppe med hensyn til alder, kjønn, funksjonsfungering og etnisitet. I BedriftsAkademiet tilbys våre veiledere fulle stillinger så fremt de ønsker det. Dersom du av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker har behov for gradert arbeid, tilrettelegger vi for en brøk som samsvarer med ditt behov.


Vi ser frem til å motta din søknad!

Sektor
Privat
Antall stillinger
2
Stillingsfunksjon
Rådgivning, Konsulent, Prosjektledelse
FINN-kode
353296609
Sist endret
16. mai 2024 11:33