Vernepleiar/sykepleiar 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Ål kommune Heimetenester
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Ønskjer du å vere med å utvikle alternative tenester som, Vipps, kvardagsrehabilitering, - meistring ,og velferdsteknologiske løysingar? Evnar du å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg. Vil du yte det vesle ekstra og er samtidig fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytenking?

Vi har no ledig 100 % fast stilling som offentleg godkjent vernepleiar/sykepleiar i heimetenesta.

Heimtenesta har ca 36 årsverk. Det er knytt bufellesskap til heimetjenesta. Heimetenesta si brukargrupper er samansett, men dei fleste av våre brukarar er eldre. Vi har stort fokus på fag, kvalitet og utvikling. Du kan rekne med varierte og spennande jobb - i eit arbeidsmiljø med engasjerte og fagleg dyktige medarbeidarar. Tverrfaglig samarbeid står i fokus. Det er tett samarbeid med fysioterapeut, ergoterapeut og legetenesta om den einskilde brukaren. Kommunen har stor fokus tilrettelagt aktivitet og gode opplevingar for pasientane.

Til denne stillinga vil det vere mogleg å jobbe langvakter 4.kvar helg med påfølgende langfri, eller ha ein mer komprimert turus med mulighet for 2-3 uker sammenhengende fri etter 6-8 uker med arbeid. Syke/vernepleiergruppa i Heimetenesten har fellesmøte kvar 14. dag. Du får ansvar for ein gruppe brukare saman med 3-4 andre syke/vernepleier og 8 helsefagarbeider. Møter i gruppen vil bli vektlagt for å sikre gode og likeverdigetjenester gitt av personale med god kompetanse. Legevisitt med fastlegene i Ål kommune jamnlig er også et av tiltakene for å gi gode tjenester. Ål helsesenter består av både heimesjukepleie, omsorgsbustader og korttids- og langtidsavdeling. Ål legekontor, Hallingdal sjukestugu og prehospitale tenester er samlokalisert med Ål helsesenter. Det er eit godt samarbeid med frivillige og Frivilligsentralen.

Arbeidsoppgåver:

 • Primærkontakt for brukere.
 • Medikament handtering- dosepakk, dosetter, medesindispensere,osv.
 • Gje heilskapleg og individuell omsorg gjennom tett tverrfagleg samarbeid.
 • Tett og godt samarbeid med pasientar og pårørande.
 • Vere aktiv pådrivar for å skape godt fagmiljø og samarbeid mellom faggrupper.
 • Kontinuerleg forbetrings- og utviklingsarbeid.
 • Rettleie studentar, elevar og medarbeidarar

Vi ynksjer å jobbe med deg som:

 • Har norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier gjerne med relevant vidareutdanning (klinisk avansert, rehabilitering, geriatri, psykiatri og demens).
 • Har gode norskkunnskapar og datakunnskapar.
 • Vil vere aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis og utvikle egen arbeidsplass.

Vi treng deg dersom du:

 • Leitar etter verne/sjukepleiar utfordringar i kommunehelsetenesta.
 • Tek initiativ og kan ta sjølvstendig ansvar.
 • Er fleksibel, samarbeidsvillig og har evne til nytenking.
 • Trivst med utfordringar og er løysingsorientert.

Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Me tilbyr

 • Todelt turnus (eigen nattevaktsturnus).
 • Arbeid 4.hver helg i 12,5 timers vakter med påfølgande langfri uka etter.
 • Fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver.
 • Høgt fagleg nivå og god fagdekking.
 • Høve til fagleg og personleg utvikling.
 • Internundervisning og faglig påfyll.
 • Hjelp til å finne bustad.
 • Lønn etter gjeldande tariffavtale.
 • Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala.

Send søknad

 • Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.
 • Dei som blir tilsette må legge fram politiattest som ikkje er eldre enn tre månader.
 • Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista.

Velkomen som søkjar!


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Sted
Helsetunvegen 5, 3570 Ål
Stillingsfunksjon
Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353294667
Sist endret
16. mai 2024 11:13