Ønsker du å bli vår nye vernepleier/miljøterapeut eller miljøarbeider ?

Arbeidsgiver
Bjørnholthagan, Rælingen kommune
Stillingstittel
Vernepleier/Miljøterapeut/ Miljøarbeider
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Seks voksne og en ungdom gir oss spennende og varierte dager. Beboerne våre har etablerte og godt faglig forankrede rammer, som matcher de daglige utfordringene de byr på. Målrettet miljøarbeid over tid er en viktig suksessfaktor. Du vil jobbe i et godt og trygt arbeidsmiljø der kollegene dine ønsker at du lykkes. I ansattgruppen er det god variasjon i alder, fagbakgrunn og vi har en jevn andel av kvinner og menn. Felles for alle er høyt engasjement og faglig dyktighet! Hos oss er det høyt potensiale for læring og utvikling.

Beboerne våre er i stadig endring og de faglige utfordringene krever nytenkning og stadig faglig utvikling med bruk av målrettet miljøarbeid. Det er ressurssterke mennesker, mennesker med sjeldne diagnoser og sammensatte problemstillinger. Og det er mennesker med store omsorgsbehov, behov for gode rollemodeller, tydelighet og struktur. Beboerne er i alderen 15 til 56 år, har psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Hver beboer har sitt team med ressurspersoner som ledes av primærkontakt i samarbeid med fagleder. Vi har mål om «en god hverdag gjennom god samhandling».

Vi søker nå etter flere erfarne og engasjert medarbeidere, både vernepleier/miljøterapeut i 100% stilling og miljøarbeidere i 100 % stilling og i 80% stilling. Du vil bli en viktig ressurs inn i ett av teamene våre, og være pådriver for faglig utvikling.

Dette er en turnusstilling med arbeid dag og kveld, og hver 4. helg. Vi har ulike turnuser, noen med bruk av langvakter på 12,5 timer også i ukedager.
Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver
Direkte tjenesteyting utfra gjeldende lovverk, rutiner og tiltak
Delta, planlegge, tilrettelegge og evaluere tjenestetilbudet
Lage gode relasjoner med sårbare brukere
Håndtere utfordringer knyttet til utviklingshemming, seksualitet og psykiske lidelser
Benytte HAVA som skadeavvergingsmetode, og trene jevnlig
Motta veiledning og opplæring
Samarbeid med pårørende
Følge Rælingen kommunes verdier (RAR: Respekt, Ansvarlighet, Redelighet)
Gjennomføre arbeidsoppgaver delegert av fagleder, avdelingsleder og enhetsleder

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har:
* Autorisasjon som vernepleier eller har bachelorgrad innen relevant helse- og sosialfaglig utdanning
* Er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller har annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning
* Har erfaring med målgruppen
* Håndterer utfordrende situasjoner med sjikanering, trusler og vold
* Benytter HAVA som skadeavvergingsmetode og trener jevnlig
* Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er krav om at det forevises politiattest før tiltredelse, i henhold til lovhjemmel som gjelder for stillingen

Personlige egenskaper

Det er ønskelig at du har:
Erfaring med målgruppen
Erfaring med målrettet miljøarbeid
Har kjennskap til relevant lovverk
Erfaring med skadeavverging
Digital kompetanse

Du er:
Trygg, og bevisst i egne holdninger og verdier
Robust, utholdende og tydelig
En god rollemodell
Strukturert, effektiv og selvstendig

Du har:
Gode samarbeidsevner og en fleksibel innstilling
God relasjonell forståelse
Gode profesjonelle ferdigheter
Evne til å endre egen praksis

For at din søknad skal bli tatt i betraktning ber vi deg legge ved dokumentasjon på din utdannelse og arbeidserfaring, i form av vitnemål og tjenestebevis/arbeidsattester

Vi tilbyr

* Et meget godt arbeidsmiljø og gode faglige utviklingsmuligheter
* En ansattgruppe med god variasjon i alder og en jevn fordeling av både kvinner og menn
* Engasjerte og faglig dyktige kollegaer med ulik fagbakgrunn
* Gode systemer for kvalitetssikring av tjenesten

Tillegg 100% stilling pr år:
- Vernepleier kr 40 000,- over stige / miljøterapeut kr 10 000,- over stige
- Risikotillegg/belastningstillegg fra 8000,-
- For studenter under relevant helse - og sosialfaglig utdannelse gis økt lønn for hvert beståtte semester

* Veldig god ytelsesbasert pensjon via KLP
* God ansattforsikring samt gruppelivsforsikring

Kontaktinformasjon

Rachel Harviken Kulblik, avdelingsleder, +47 95780099

Arbeidssted

Bjørnholthagan 2

2008 Fjerdingby

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Rælingen kommuneReferansenr.: 4815852696

Stillingsprosent: 100, 80%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Bjørnholthagan 2, 2008 Fjerdingby
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353292241
Sist endret
16. mai 2024 01:26