Leder Samfunnsenheten

Arbeidsgiver
Kommunedirektøren, Åmli kommune
Stillingstittel
Leder Samfunnsenheten
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Åmli kommune søker en samfunnsengasjert, inkluderende og initiativrik leder for enhet samfunn.

Enhetsleder sitter i kommunedirektørens ledergruppe og har bla. ansvar for tekniske tjenester, næring, kultur, landbruk, planarbeid og byggesak.

Den vi søker må kunne utvikle og motivere ansatte, prioritere oppgaver og kommunisere tydelig internt og eksternt. Videre må du ha evne til å drive kostnadseffektivt, bygge en god bedriftskultur, drive kontinuerlig organisasjonsutvikling og kunne skape omstillingskapasitet. Kommunen har en fremtidsrettet og utviklingsorientert profil og arbeider bla. offensivt med nærings- og samfunnsutvikling. For å videreutvikle dette arbeidet vil enheten kreve en kreativ, samarbeidsorientert og handlekraftig leder.

Vi ber om at vitnemål og andre relevante dokumenter vedlegges søknaden.Arbeidsoppgaver

Enhetsleder skal utvikle og lede plan- og byggesak, landbruk, kart og oppmåling, teknisk drift, renhold, kultur og bibliotek, reiseliv og næring.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og støtte ansatte og tjenesteledere, samt være en synlig pådriver for samfunnsutviklingen for Åmli kommune.
 • Forberede og legge frem saker til politisk behandling, samt gjennomføre politiske vedtak.
 • Følge opp Åmli kommunes prosjektportefølje.
 • Nært samarbeid med folkevalgte.
 • Utvikle lokalsamfunnet innenfor arealforvaltning, byggesak, næringsutvikling og kultur.
 • Være en pådriver for innovasjon og utvikling av tjenestene i samspill med innbyggere, næringsliv og akademia.
 • Styrke samhandling på tvers av enhetene og sikre en helhetlig behandling av saker som berører flere fagfelt.
 • Sikre økonomisk handlingsrom for sektoren gjennom god økonomistyring og effektiv drift.
 • Bygge tillit og godt omdømme, samt en sterk organisasjonskultur.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning.
 • Ledererfaring med personal-, økonomi- og resultatansvar i privat og/ eller offentlig virksomhet.
 • Erfaring fra å lede utviklings- og omstillingsprosesser.
 • God forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon, samt god kjennskap til relevant lovverk.
 • Erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i privat og/ eller offentlig virksomhet.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å representere kommunen utad.
 • Strategisk, trygg og synlig i lederrollen.
 • Samlende i ditt lederskap og en god relasjonsbygger.
 • Evne til å sette retning og motiverte ansatte.
 • Du leder med åpenhet og integritet.
 • God evne til å balansere overordnet styring og et operasjonelt blikk.

Vi tilbyr

 • En strategisk og spennende lederstilling.
 • Stor mulighet til å bidra til utvikling i kommunen.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjonsordninger.

Kontaktinformasjon

Christina Ødegård, Kommunedirektør, +4795139792

Arbeidssted

Gata 5

4865 Åmli

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Åmli kommuneReferansenr.: 4815890922

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Gata 5, 4865 Åmli
Stillingsfunksjon
Ledelse
FINN-kode
353289546
Sist endret
16. mai 2024 01:06