Er du helsefagarbeider? Vi trenger deg i 100% stilling ved Nes omsorgssenter

Arbeidsgiver
Nes omsorgssenter, Ringerike kommune
Stillingstittel
Helsefagarbeider 100% stilling ved Nes omsorgssenter
Frist
31.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi ønsker oss en helsefagarbeider i 100% stilling og søker deg som er opptatt av å skape en god hverdag for våre brukere slik at de opplever trygghet, glede og mestring i hverdagen.

Du trives i møte med brukere og pårørende, du er handlekraftig og har kunnskap om de mange helsefaglige utfordringer som møter deg. Du er ikke redd for å bruke digitale og teknologiske arbeidsverktøy.

Vi har et tverrfaglig miljø, preget av kunnskap og nye løsninger med fokus på velferdsteknologi. Vi skal være en enhet hvor respekt, romslighet og humor er tilstede. Vil du være med i teamet vårt? Send oss en søknad.

Arbeidsoppgaver

 • iverksette og sørge for forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak i henhold til vedtatte planer, mål, tiltak og vedtak (helhetlig pasientoppfølging)
 • sikre god brukermedvirkning
 • ivareta god pasientsikkerhet
 • ivareta brukerne sine ressurser, og bidra til mestring og god livskvalitet gjennom miljørettede tiltak og aktiviteter
 • assistere med personlig hygiene, påkledning, forflytning og trening for å opprettholde brukerens funksjonsnivå
 • samhandle med brukere, pårørende, kollegaer og andre instanser
 • forebygge bruk av tvang og makt
 • sikre god dokumentasjon iht. lovverk og interne rutiner

Kvalifikasjoner

 • autorisert helsefagarbeider
 • gode datakunnskaper og gjerne kjennskap til pasientjournalsystemer
 • førerkort klasse B, manuelt gir
 • gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • gjerne videreutdannelse innen demens, psykiatri, geriatri e.l.

Tidligere erfaringer fra arbeid med demente eller ambulerende hjemmetjeneste er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du er glad i mennesker, har gode samarbeidsevner og er en god rollemodell.
 • Du er omgjengelig, og kommer overens med ulike personligheter.
 • Du er opptatt av kvalitet, og er faglig oppdatert.
 • Du har evne til å jobbe tverrfaglig og kommunisere godt.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert.
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team.
 • Du er pålitelig, faglig engasjert, har et hjerte for geriatri, demens og psykiatri.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • godt faglig arbeidsmiljø med fokus på kvalitet i tjenesten
 • varierte arbeidsoppgaver av både praktisk og faglig art
 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i arbeidshverdagen
 • kurs og kompetansehevende tiltak
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • forutsigbar turnus/årsturnus
 • rekrutteringstillegg inntil 100 000 kr

Arbeidshverdagen gir mulighet for vekst, utvikling og stor grad av selvstendighet.

Hos oss får du muligheten til å være med på å utforme morgendagens tjenester med brukeren i sentrum.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.

Kontaktinformasjon

Anette Bjerkheim Sulland, enhetsleder, +47 95899216

Arbeidssted

Furusletta 1
3524 NES I ÅDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Referansenr.: 4815870896
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2024

Sektor
Offentlig
Sted
Furusletta 1, 3524 Nes i Ådal
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier, Sykepleier
FINN-kode
353289369
Sist endret
16. mai 2024 01:08