Inaktiv

Prosjekt-kombinert med vikariatstilling avdeling Folkehelse - Vefsn kommune

Arbeidsgiver
Vefsn kommune Folkehelsearbeid
Stillingstittel
Prosjekt-/kombinert med vikariat innen folkehelse
Frist
16.06.2024

Beskrivelse

Vi er på jakt etter en kompetent og omgjengelig person som har oppdatert kunnskap om betydningen av kosthold, søvn, fysisk aktivitet og relasjoner i folkehelsearbeidet.

Enhet for folkehelse i Vefsn kommune har ansvaret for kommunens overordnede folkehelsearbeid og fagfeltene friskliv, idrett, friluftsliv og frivillighet. Målet for Enhet for folkehelse er at hele kommunen har fokus på folkehelse i alt vi gjør.

Vi har ledig kombinert prosjekt- og vikariatstilling på vår Frisklivssentral. Varigheten er i første omgang ett år.
Frisklivssentralen er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølgning, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og søvn. Frisklivssentralen har et strukturert oppfølgingssystem for personer med behov for å endre helseatferd.

Prosjektdelen av stillingen er knyttet opp mot prosjektet Friskliv Ungdom, som er et forebyggende tiltak for ungdom, med en helhetlig tilnærming. Prosjektet Friskliv Ungdom har som målsetning å øke opplevd livskvalitet for ungdommer i Vefsn med helseutfordringer. Vi vet at god livskvalitet fører til bedre fysisk og psykisk helse. Forskning viser at mennesker som opplever positive emosjoner er mer fysisk aktivt, spiser sunnere og har bedre søvnkvalitet. Aktivitetene i tiltaket adresserer grunnleggende menneskelige behov som tilhørighet, mestring, utvikling, og det å bety noe for andre. Gode relasjoner og gode opplevelser demper stress og gjør at vi kan holde oss friske, forebygge sykdom, trives og blomstre. Du kan lese mer om prosjektet her

Vikariatsdelen av stillingen er oppfølging av deltakere på frisklivsresept.

Reseptens innhold er:

 • Oppfølgning i en periode på 3 måneder
 • Treningsveiledning
 • Helsesamtale og motiverende intervju
 • Fysiske tester
 • Tilbud om kostholdskurs, tankeviruskurs og søvnkurs

Vi ser etter deg som lett kommer i kontakt med andre mennesker. Du er god til å føre folk sammen, utvikle relasjoner slik at andre føler seg inkludert. Du er entusiastisk, munter og åpen. Du balanserer forholdet mellom å lytte og å snakke på en god måte

Hos oss i Enhet for folkehelse vil du jobbe sammen med kollegaer som strekker seg langt i sitt engasjement for innbyggerne. Vi brenner for at Vefsn skal være et godt lokalsamfunn å vokse opp i, og leve hele livet i.

Mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Ferdigheter og kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning tilsvarende minimum bachelorgrad
 • Erfaring eller utdanning innen fysisk aktivitet og trening
 • Du har pedagogiske ferdigheter og god forståelse for betydning av målrettet kommunikasjon og motiverende samtaler
 • Du har god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Du har gode IKT-kunnskaper, samt behersker digitale kommunikasjonsformer

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 • Du ser muligheter og alternative løsninger i stedet for begrensninger
 • Du setter deg raskt inn i nye oppgaver og utfordres gjerne av nye metoder
 • Du er opptatt av folkehelse
 • Du kommuniserer tydelig
 • Du er selvstendig og systematisk
 • Du evner å ferdigstille oppgaver
 • Du liker å samarbeide om løsninger og oppgaver
 • Du jobber gjerne i prosjekter

Informasjon
Arbeidstid vil i hovedsak være dagtid, men i sammenheng med prosjektet Friskliv Ungdom må det påregnes noe ettermiddags- og kveldsarbeid.
Enhet for folkehelse er lokalisert med sine kontorer på Kippermoen idrettssenter.

Det vil gjennomføres to runder med intervjuer. Case vil inngå i intervjuprosessen.

Syns du stillingen ser spennende ut, ta gjerne kontakt med Enhetsleder folkehelse, Anne-Marit Almås Marken på telefon 95997594 for en uformell og hyggelig prat.

Vi tilbyr

Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter

Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Link til søknadsskjema: Søk her

Sektor
Offentlig
Sted
Skjervgata 34, 8657 Mosjøen
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Annet, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
353279678
Sist endret
16. mai 2024 12:15