Inaktiv

Terapeut

Arbeidsgiver
Sør-Odal kommune
Stillingstittel
Terapeut
Frist
31.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Terapeut Ung arena Sør-Odal


Ung arena er en lavterskel psykisk helsetilbud for unge mellom 12 – 25 år. Vi tilbyr temakvelder, kurs, grupper, individuell samtaleoppfølgning og foreldreveiledning med fokus på psykisk helse og rus. Ung arena er organisert under Helsestasjon som i tillegg omfatter helsestasjon og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg og helsestasjon for ungdom.


Ung arena er lokalisert på Kompasshuset i kommunen, hvor det er tett samarbeid med andre enheter i kommunen og samordning av åpen møteplass og aktiviteter for barn og unge.


Ung arena skal bidra til at Sør – Odal kommune sine tjenester og tilbud til barn og unge blir mer tilgjengelige, samordne tidlig innsats og sikre at unge får rask og helhetlig hjelp. Målet er å tilby hjelp på ungdommens egne premisser og gi tilbud om behandling for lettere til moderate psykiske helseplager.

Ung arenas grunnbemanning består av kommunepsykolog, helsesykepleier og terapeut.

Vi søker nå etter terapeut i 100% stilling, som en del av Ung Arenas grunnbemanning. Vi ser etter deg som har en interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid med barn og unge. Vi ønsker at du ser nytten av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats, og kan være med på å skape gode tjenester og bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og unge i vår kommunen.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
Arbeidsoppgaver

 • Være med å videreutvikle Ung arena i Sør – Odal med fokus på faglig innhold, tidlig innsats og samhandling på tvers av enheter og kommunalområder
 • Gi behandling til barn og unge med psykiske helseplager og deres foreldre gjennom kurs, veiledning, individuell oppfølgning og gruppetilbud
 • Oppfølgning av ungdom på deres arena
 • Samarbeid rundt organisering og deltakelse i aktiviteter til barn og unge i målgruppen
 • Delta i rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Tverrfaglig samhandling med andre aktuelle tjenester
 • Involvere ungdom i planlegging og drift videre
 • Arbeidstid på ettermiddag en kveld i uka må regnes med

Kvalifikasjoner (overskrift)

 • Bestått relevant utdanning på Bachelornivå, fortrinnsvis helse- og sosialfag
 • Erfaring med oppfølgning av barn, ungdom og deres familier er et krav
 • Må ha kompetanse og erfaring innen arbeidsfeltet psykisk helse og rus
 • Relevant videreutdanning innen psykisk helse er ønskelig
 • Relevant erfaring med tverrfaglig samhandling
 • Erfaring fra deltakelse i internt utviklingsarbeid er en fordel
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest

 • Har et engasjement for barn og unge
 • Det kreves evne til å jobbe helhetlig og strukturert med ungdom og deres familie, både selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig engasjement og trygghet, og evne til å bidra inn i tverrfaglig samarbeid og utviklingsarbeid
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har gode kommunikasjon- og relasjonsferdigheter
 • Aktivt med å bygge opp og bevare et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og nytenkende
 • Personlig egnethet gis stor vekt

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Mulighet for å påvirke og utvikle nye tiltak
 • Inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • Et godt fagmiljø med fokus på kompetanse og kontinuerlig utvikling
 • Lønn etter tariff
 • Gode pensjonsvilkår i KLP

Kontaktinformasjon

Jeanette Rønningen Eriksen, Enhetsleder helsestasjon, +47 95821961

Arbeidssted

Øgardsvegen 2

2100 SKARNES

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sør-Odal kommuneReferansenr.: 4815837184

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 31.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Psykolog, Omsorg og sosialt arbeid
FINN-kode
353275951
Sist endret
16. mai 2024 11:42