Rådgiver eiendomsforvaltning

Arbeidsgiver
Nordland fylkeskommune
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Vi har nå ledig et ettårig vikariat i 100 % stilling som rådgiver innen eiendomsforvaltning i faggruppe bygg-eierskap.Hvem er vi?Nordland fylkeskommune har ca. 320 000 m2 bygningsmasse som hovedsakelig er fordelt på skolebygg, administrasjonsbygg, tannklinikker og kulturinstitusjoner i Nordland.Seksjon Bygg og eiendom består i dag av fem faggrupper: Bygg-prosjekter, Bygg-eierskap, Bygningsdrift, Nordland kultursenter og Renhold. Totalt har seksjonen ca. 225 medarbeidere, hvorav faggruppe Bygg-eierskap har 8 medarbeidere. Faggruppe Bygg-eierskap arbeider i dag med forvaltning, strategisk planlegging, erverv, avhending og utvikling av fylkeskommunens eiendommer.Stillingens ansvars- og fagområde: • Prosjektledelse knyttet til anskaffelse av leide lokaler
 • Reforhandling og forvaltning av leieavtaler
 • Saksbehandle erverv og avhending av eiendom
 • Saksbehandle servitutter- og rettighetsavtaler
 • Saksbehandle innkommende nabovarsler og saksbehandle henvendelser fra naboer, gjenboere og andre interessenter
 • Saksbehandle sammenføyninger, fradelingssøknader, arealoverføring, grensejusteringer og oppmålingsforretninger
 • Veilede kollegaer i faglige spørsmål knyttet til eiendomsrett
 • Ajourhold av eiendomsdata i FDV-systemet Facilit
 • Bidra med utvikling av eiendomsforvaltningen med søkelys på effektivisering, bruk av rutiner, samarbeid og digitale løsninger


Utdanning og erfaring: • Krav til relevant utdanning minimum på bachelornivå
 • Krav til kompetanse innen eiendomsrett, kartregister og matrikkel
 • Ønskelig med erfaring innenfor stillingens ansvars- og fagområde
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning


Personlige egenskaper: • Stor interesse for eiendom
 • God økonomisk og juridisk forståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • En serviceinnstilt lagspiller med høy gjennomføringskraft som leverer god fremdrift og kvalitet
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Løsningsorientert og en pådriver for å utvikle og finne smarte løsninger
 • En aktiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø


Personlig egnethet vil bli vektlagt.Sentrale nettsider og dokumenter: • Organisasjonspolitikk
 • Våre nettsider


Som ansatt hos oss får du: • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår
 • Kjernetid, og gode ordninger med fleksitid/avspasering
 • Kontorer lokalisert sentralt i Bodø (Moloveien 16 - DnB-bygget)
 • Kantine
 • Mulighet for trening i arbeidstiden


Generelt om stillingen: • Nordland fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven, og for stillingen som eiendomsforvalter må sikkerhetsklarering påregnes.


Søk stillingen:Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom vår hjemmeside.Vi ønsker deg velkommen som søker!

Sektor
Offentlig
Sted
8003 Bodø
Stillingsfunksjon
Saksbehandler, Rådgivning, Kontor og administrasjon
FINN-kode
353275515
Sist endret
16. mai 2024 11:49