Skjelfoss psykiatriske senter, enhet TSB, søker dyktig miljøterapeut/vernepleier/sykepleier i 100% fast stilling med arb

Arbeidsgiver
Skjelfoss psykiatriske senter
Stillingstittel
Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier
Frist
09.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi har god faglig bredde i vårt tverrfaglige team, derfor er vi mest opptatt av å få den rette personen! For oss er det en som er engasjert, kunnskapsrik, har god relasjonskompetanse og som ser muligheter istedetfor begrensninger. For å bedre kjønnsbalansen, oppfordres menn til å søke!

Behandlingen i enhet TSB er individuelt tilpasset i et døgnkontinuerlig pasientfelleskap. Behandlingen er faseinndelt og består av elementer som miljøterapi, gruppeterapi, individuell terapi med psykologspesialist og legespesialist, fysisk aktivitet, musikkterapi, psykoedukativt familiesamarbeid mm. Fellesskap og grupper er en stor del av vår behandlingshverdag.


Avdelingen ble etablert høsten 2018 med tilbud til 10 pasienter til langtids døgnbehandling for rusavhengighet og psykisk lidelse. Vi har også en brukerstyrt plass. I dag har vi et behandlingstilbud vi er stolte av! Vi har solid tilgang på spesialister, vi har et raust team som jobber godt sammen og spiller hverandre gode, samt gode strukturer og rammer. I vår avdeling er det mye omsorg, høyt engasjement, gode diskusjoner og mye latter. Vi er opptatt av verdiene våre; respekt, tillit og mot, og vil at det skal gjenspeiles i hverdagen på alle plan.


Vi legger også stor vekt på brukermedvirkning; pasientene utarbeider behandlingsplaner sammen med lege, psykolog, sosionom og primærkontakter. Denne evalueres jevnlig i møter med pasient og i tverrfaglige møter. Arbeidsoppgavene er mange og svært varierte, ute og inne. Vi har tilgang på vakker natur rett utenfor døra; naturstier, lavvo, fotballbane, volleyballbane, drivhus mm, samt velutstyrt musikkrom, trimrom og aktivitetsstue. Vi strekker oss langt for å gi et godt tilbud til pasientene våre, kreativitet og engasjement kommer godt med!


Stillingsbetegnelse/-tittel:


Miljøterapeut, vernepleier eller sykepleier


Kvalifikasjoner:


 • Bachleorgrad innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning
 • Videreutdanning innen rus og avhengighet eller psykisk helsearbeid, erfaring fra feltet kan veie opp

Arbeidsoppgaver:


Miljøterapi, deltakelse i tverrfaglig team og primærkontaktoppgaver. Du vil ha koordinerende ansvar for helhetlig behandlingstilbud og ansvar for at pasienters rettigheter blir ivaretatt.


Vi trenger deg som:


 • Ønsker å jobbe med personer i en vanskelig livssituasjon med et sammensatt sykdomsbilde
 • Er interessert og nysgjerrig, lytter aktivt og liker å jobbe tverrfaglig
 • Liker å utvikle deg faglig og viser engasjement
 • Er tilpasningsdyktig og ser etter løsninger i et dynamisk miljø
 • Er faglig engasjert, initiativrik, strukturert og robust
 • Kan bistå med din kompetanse individuelt og i grupper
 • God evne til å motivere og formidle håp
 • Evner å prioritere i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:


 • Handlingsrom til å jobbe innovativt innenfor gode faglige rammer
 • Et svært godt arbeidsmiljø med en høyt kvalifisert og engasjert personalgruppe
 • Regelmessig veiledning, kollegastøtte og internundervisning
 • Gode muligheter til å sette eget preg på en avdeling i utvikling
 • Trening i arbeidstiden
 • Beliggenheten sikrer køfri ankomst med gratis parkering

Ansatte ved TSB består av sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, paramedisiner, pedagoger, psykologspesialist, legespesialist innen rus og avhengighetsmedisin, allmennmedisin samt psykiatri, musikkterapeut og fysioterapeut. Vi har en effektiv ledelsesstruktur med kort vei til beslutningene. Institusjonen ligger plassert i et vakkert kulturlandskap. Lademuligheter for el-bil.


Ansettelsesvilkår: Fast stilling, 100%. Inngår i turnus med arbeid hver 4.helg.


Lønnsvilkår: Lønn etter tariff.


Søknadsfrist: 09.06.2024


Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Kirsti Skaar, tlf 915 40 290.


Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes elektronisk til ksk@skjelfoss.no. Søknader vil bli behandlet fortløpende.


Søknaden merkes <>.

Sektor
Privat
Sted
Bråteveien 31, 1827 Hobøl
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier, Helsepersonell
FINN-kode
353274421
Sist endret
16. mai 2024 12:28