Vi søker avlastere til barn og unge

Arbeidsgiver
21410 - BPA, støttekontakt og individuell avlastning, Asker kommune
Stillingstittel
Vi søker avlastere til barn og unge
Frist
02.06.2024

Beskrivelse

Er du ute etter en meningsfull og spennende jobb, så er kanskje nettopp dette stillingsannonsen du bør fortsette å lese.

Virksomheten Avlastning - og omsorgstjenester yter tjenester til barn og unge i Asker kommune. I tillegg til privat avlastning, ytes det brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt til barn og unge opp til 18 år.
For tjenesten privat avlastning søker vi nå flere gode medarbeidere til vår virksomhet.
Vi leter etter deg som trives med å jobbe med mennesker, og som ønsker å bidra til å gjøre en stor forskjell for familier som har det vanskelig.

Privat avlastning ytes til familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid til barn med større omsorgsbehov. Tjenesten organiseres i takt med familiens behov og ønske. Hensikt med avlastning er å bidra til å opprettholde gode familierelasjoner mellom pårørende og personen med omsorgsbehov. Samtidig tilstrebes det å bidra med positiv støtte til familien i en utfordrende hverdag.

Avlastning ytes både som avlaster på døgn og på timesbasis. Vi søker nå etter deg som kan jobbe både døgn, samt deg som ser for deg noen timer i uka.
Antall timer varierer, og baseres på familiens ønske og behov. Hovedsakelig tilbringer du tid sammen med barnet/ungdommen på ettermiddag i ukene, eventuelt timer i helger.

Arbeidsoppgaver

Som privat avlaster er din primæroppgave å bistå familier med særlig tyngende omsorgsarbeid, slik at de nettopp skal oppleve avlastning i hverdagen.
Du vil ha et overordnet ansvar for å skape stabilitet og forutsigbarhet for barnet/ungdommen.

Andre arbeidsoppgaver består av å bistå barnet/ungdommen i daglige gjøremål, slik som bistand til stell og personlig hygiene, samt bistand til måltider.
Du vil også ha en viktig funksjon i barnets/ungdommens opplevelse av sosialt fellesskap og samvær gjennom ulike aktiviteter.

Som timeavlaster tilbringer du noen timer hver uke sammen med barnet etter barnehage/skoletid. Avlastningen kan foregå både i ditt, eller i barnets hjem.
Som avlaster på døgn vil du ta deg av et barn/ungdom over ett til to døgn per måned, i ditt eget hjem. Døgnavlastning foregår oftest i helg.

Kvalifikasjoner

 • Det stilles ingen krav om formell utdannelse til deg som ønsker å jobbe som avlaster. Likevel er det en fordel om du har kjennskap til barn med spesielle behov. Våre brukere har et bredt spekter av diagnoser.

 • Du må ha fylt 18 år for å jobbe som avlaster.

 • Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har førerkort og disponerer bil.

 • Vi søker deg som er omsorgsfull og tålmodig, og som kan bidra med trygge rammer og stabilitet rundt barnet/ungdommen. Det er derfor ønskelig at du har mulighet til å jobbe i minimum ett år fram i tid.

 • Det er svært viktig at du er pålitelig og holder avtaler.

 • Du er aktiv og engasjert, og byr på deg selv.

 • Du snakker og kommuniserer godt norsk, både muntlig og skriftlig. For utenlandske statsborgere må man ha bestått B1.

 • Det er foreldre som kjører sitt barn til avlaster, vi ønsker derfor at du som søker er bosatt i Asker eller omegn.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Er brukerorientert, og ser barnets/ungdommens ressurser og behov

 • Skaper gode relasjoner, som framstår trygg og grensesettende for barnet/ungdommen

 • Er tillitsskapende og åpen, og bidrar til et godt familiesamarbeid

 • Kan arbeide selvstendig og evner å ta ansvar

 • Trives i møte med mennesker, som er oppriktig interessert i å hjelpe barn/ungdom med spesielle behov

 • Kan gi av deg selv, tilstrebe gode opplevelser og yte omsorg

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En givende og meningsfull arbeidshverdag
 • Fleksibelt arbeid med varierende arbeidsdag/oppgaver basert på tjenesteyters interesser

 • Internundervisning med to temakvelder pr år med relevante temaer

 • Fra 01.05.2023 har vi økte timesatser;
  Som avlaster på timer lønnes nå kr 181 pr time
  Som avlaster på døgn lønnes man kr 95 pr time, alle døgnets timer

 • Gode pensjons – og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon

Siw Johnsen, 93028167

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Asker kommuneReferansenr.: 4814656720

Stillingsprosent: 0%

Annet

Søknadsfrist: 02.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
1386 Asker
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Annet, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut
FINN-kode
353272388
Sist endret
16. mai 2024 11:22