2 stk helgestillinger (fast) i enhet rus og psykisk helse

Arbeidsgiver
Halden kommune Helse og mestring
Frist
04.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted:

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i kommunalavdeling Helse og mestring

Oppfølgingsboliger psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusproblematikk. Tilbudet er basert på en helhetlig tankegang og omfatter både bolig, praktisk bistand/boveiledning og helsetjenester i hjemmet. Oppfølgingsboligen består av 22 leiligheter fordelt på 4 hus. Det ene huset har døgnbemanning og inneholder, i tillegg til 7 boenheter, personalbase og stue for miljøarbeid.

Vi søker nå etter personer som ønsker å jobbe med og for mennesker med psykiske helseutfordringer og/ eller rusavhengighet.

Følgende stillinger er ledige:

Helg stilling - arbeid hver 3.helg 17,61%

Helg stilling - arbeid hver 3. helg 13,85%

For begge stillinger vil det være mulig å jobbe ekstra utover fast stillingsprosent.

Kvalifikasjoner og utdanning:

 • Helsefagarbeider eller annen relevant helsefaglig bakgrunn

 • Studenter som er i et løp i helse- sosial- eller pedagogiske fag vil også kunne komme i betraktning
 • Erfaring fra liknende arbeid vil være en fordel, men ikke et krav. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

 • Evne til etisk refleksjon og besittelse av gode holdninger

 • Selvstendig og fleksibel
 • Genuint interessert i faget og har et ønske om å jobbe med rus og psykisk helse
 • Evne og vilje til å arbeide strukturert og målrettet
 • Lojal og ansvarsbevisst
 • Opptatt av å skape en god hverdag og trivsel for våre brukere

Det legges vekt på personlig egnethet, samt hvordan søker vil utfylle personalgruppen for øvrig.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer innenfor tradisjonelt miljøarbeid, psykiatri og rus

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn ihht. gjeldeden lov- og avtaleverk.

Gyldig politiattest. Vedlegges ikke søknaden. Må fremlegges før ansettelse.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet


Link til søknadsskjema: Søk her
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
1781 Halden
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier
FINN-kode
353269851
Sist endret
16. mai 2024 11:12