Pedagogisk leder

Arbeidsgiver
Havnehagen barnehage, Oslo kommune, Bydel Alna
Stillingstittel
Pedagogisk leder - sykefravær vikariat med ukjent varighet.
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Havnehagen barnehage!

Havnehagen barnehage ligger sentralt på Lindeberg med lett tilgang til offentlig kommunikasjon, marka og idrettsanlegg. I tillegg til bydelens satstingsområder har vi et ekstra fokus på et godt inkluderende leke- og læringsmiljø.

Barnehagen er organisert i aldersblandede barnegrupper i alderen 1 til 6 år. Det er 18 barn i hver gruppe med 4 ansatte. Vår åpningstid er fra kl. 0700 til 1700. Barnehagen har nå 13 ansatte hvor 50% er barnehagelærere, over 25% fagarbeidere og resterende erfarende barnehagemedarbeidere. Barnehagen er styrket med økt pedagogtetthet dette barnehageåret, og har derfor en på topp av grunnbemanningen. Ansatte har en jevn fordeling i kjønn, og et godt arbeidsmiljø med rom for diskusjoner og refleksjon over egen praksis.

Barnehagen er en del av Alna barnehageenhet. Barnehageenhetens visjon er «En inkluderende barnehage: sammen for likeverdige muligheter og medborgerskap". Hos oss vil du bli en del av et team som har høy kompetanse innen forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform; Anerkjennende praksis. Med fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalitetssikre arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.

For oss er det viktig å være i utvikling for stadig høyere kvalitet, derfor har barnehageenheten en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Alna barnehageenhet har definert en kjernetid på 5 timer hver dag. De ansatte hos oss innehar høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn.

Vi har ledig et 100% vikariat som pedagogisk leder fra dags dato til 01.08.24 med mulighet for forlengelse og fast ansettelse med godkjent barnehagelærerutdanning. Vi søker stabil og engasjert pedagogisk leder til å bidra i vårt gode teamarbeid til det beste for barna.

Vi oppfordrer menn til å søke.Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for planlegging, utforming og oppfølging av pedagogiske planer for barnegruppa og enkeltbarn
Ansvar for ledelse av vurderings- og dokumentasjonsarbeidet på avdelingen/basen
Ansvar for å opparbeide, utvikle og ivareta god samhandling og samarbeid med foreldre
Være en del av barnehagens pedagogiske lederteam og delta i felles faglig utvikling av barnehagen
Pådriver i det systematiske språkarbeidet
Sørge for individuell oppfølging og pedagogisk veiledning av personalet innenfor eget ansvarsområde
Tverrfaglig samarbeid med eksterne instanser som fagsenter, barnevern og PPT
Aktiv bidragsyter i å utvikle et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Godkjent barnehagelærer eller tilsvarende etter barnehageloven
Gode leder- og samarbeidsevner
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Gyldig politiattest kreves ved tiltredelse
Ved godkjent utenlandsk utdanning, kreves dokumentasjon på bestått norsk på nivå B2. Dokumentasjon på godkjenning og norskkrav må vedlegges søknaden.

Personlige egenskaper

Du må ha en anerkjennende praksis: Kunne møte barn, foreldre og kollegaer på en forståelsesfull måte og ta opplevelsene, tankene og følelsene deres på alvor.
Du må ha høy arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne: Være fleksibel og tilpasningsdyktig. Ta beslutninger.
Du ser deg selv og barnehagen som et ledd i en lærende organisasjon: Kunne se ting på nye måter og perspektiver. Reflektere over egen og andres praksis.
Leken og lærende: Være nysgjerrig, undrende og skapende i møte med barn.
Løsningsorientert, initiativrik og fleksibel: Positiv forpliktet til arbeidsoppgavene, se muligheter og ta ledelse.
Være en proaktiv leder.
Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag: Være en voksen som barna setter pris på og som gir barna mange gode opplevelser.
Ønske om faglig og personlig utvikling: Oppdatere deg faglig og et ønske om å lære mer innenfor ulike temaer som er aktuelle for å styrke barnehagen.
Du må være modig på barns vegne: Kunne stå i ubehagelige situasjoner og fronte barnets beste der det er behov for det.
Du må være en aktiv voksen som ser hvert enkelt barn: Kunne være en som gir barna god støtte og forutsigbarhet i hverdagen og i overganger. Kunne fange opp lysglimt og se behovene til enkeltbarn.

Vi tilbyr

100% fast stilling.
Gode lønns og pensjonsvilkår.
- Lønnstrinn 31 – 44 (541 500 – 672 500) i henhold til ansiennitet. Pedagogisk leder med minimum 30 eller 60 studiepoeng fra etter-/videreutdanning i barnehagefaglige studieretninger vil bli lønnet etter hhv. ltr. 32-45/33-46
- 2% av innskudd til pensjon dekket av arbeidsgiver.
Enhetlig faglig fokus, mål og retning
- Veiledning for nyutdannede og nyansatte i gruppe og individuelt.
- Vi kan tilrettelegge for relevant videreutdanning.
- Kurs og opplæring i tråd med bydelens satsningsområder.
Mulighet til å lære, vokse og lykkes.
Felles faglige fora på tvers av barnehagene og bydel.
Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten.
Vi har bedriftsavtale med SATS.

Kontaktinformasjon

Janette Fagerli, 40409795

Arbeidssted

Lindebergveien 59

1069 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4814044000

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 20.05.2024

Sluttdato: 30.09.2024

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Lindebergveien 59, 1069 Oslo
Stillingsfunksjon
Barnehage / Pedagogisk leder, Barnehage / Barnehagelærer, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
353269431
Sist endret
16. mai 2024 11:08