Barnevernskonsulent 100 % stilling

Arbeidsgiver
Røros kommune Barnevern Røros, Os og Holtålen
Frist
10.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vil du ha en meningsfull jobb med trivelige kollegaer? Den interkommunale barnevernstjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner har en 100 % stilling ledig som barnevernskonsulent.

Om stillingen

Stillingen er en 90 % fast og 10 % vikariat. Vi har flere ansatte som planlegger å ta videreutdanning, og det vil derfor være stor sannsynlighet for at vikariatet videreføres over lengre tid. Det må påregnes noe arbeid ut over ordinær arbeidstid.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling eller lov om barnevernstjenester
 • Kartlegge barns omsorgssituasjon
 • Iverksette og følge opp tiltak
 • Delta i og lede møter både internt og eksternt
 • Ivareta familiens rettssikkerhet og påse at lovkrav overholdes
 • Gi barnevernsfaglige råd og veiledning til brukere av tjenesten

Om oss i Røros kommune

Vi er en interkommunal barneverntjeneste for Holtålen, Røros og Os kommuner. Røros er vertskommune for samarbeidet, og kontoret er lokalisert på Røros. Tjenesten er inndelt i to team, undersøkelsesteam og tiltaksteam. Vi har 10 årsverk, med 11 ansatte fordelt på de to teamene.

Vaerien vuelie / Pulsen i fjellet er visjonen vår

For oss betyr visjonen at pulsen varierer i takt med endringer i og utenfor kommunen. Vi vil at engasjement og stolthet pulsere gjennom hele organisasjonen. Vi jobber hele tiden for å bli bedre som kommune, som kollegafelleskap og som enkeltmennesker. Oppgavene dine kan utvikle seg over tid ut fra din kompetanse, dine interesser og behovene våre.

Nå søker vi deg som har lyst til å styrke laget vårt.

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har:

 • Bachelor i barnevern/sosialt arbeid
 • Gode norskkunnskaper, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Håndtere arbeidspress og store arbeidsmengder
 • Er god til å organisere og strukturere deg
 • Trives med å jobbe alene og i team
 • Har gode kommunikasjonsevner som skaper trygghet og tillit
 • God digital kompetanse, evne å sette seg inn i nye IKT-verktøy
 • Førerkort klasse B

Vi vurderer kvalifiserte søkere ut fra personlig egnethet for jobben, dine personlige egenskaper og motivasjon for arbeidet. I tillegg vil vi legge vekt på om du har:

 • Erfaring fra saksbehandling i barnevernstjenesten
 • Arbeidserfaring som er relevant for stillingen
 • Videreutdanning innen barnevernsfeltet

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer deg til å søke uansett kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Som IA-bedrift legger vi stor vekt på å legge til rette for ulike familie- og omsorgssituasjoner.

Vi kan tilby

 • Lønn etter tariff for barnevernspedagog/sosionom, etter ansiennitet. I tillegg gir vi et rekrutteringstillegg på kr 35.000.
 • Vi kan tilby en arbeidsplass som er robust og har lav turnover. Vi er en tjenesten som er interesert i nyutvikling og samarbeid med andre instanser, både internt i kommunen og eksternt. Vi gir grundig opplæring og veiledning til alle nyansatte

Dåeredh amma Rossen seabradahkesne / Bli en del av det allsidige Rørossamfunnet

Røros kommune er et pulserende og allsidig lokalsamfunn. I verdensarven med fjellnaturen rundt har Rørossamfunnet vokst fram. Et rikt kulturliv legger til rette for en god oppvekst og et aktivt voksenliv. I fjellet og naturen som du har rett utenfor døra kan du finne din puls – fjelltur, sykling, ski, jakt, fiske, trening eller ro. Kultur, verdensarv, og industri legger grunnlaget for næringsliv og næringsutvikling, og et variert og bredt jobbmarked. Vi er forvaltningskommune for sørsamisk språk og i tillegg sentrum for sørsamisk kultur og samfunn.

Vil du bo landlig eller trivs du best i “byen”? Her kan velge i bo i en av mange grender, eller du kan leve det “urbane” livet i Røros sentrum. Med kun en times flytur fra Oslo, 2,5 timers togtur eller 3 timers busstur fra Trondheim, og et steinkast fra svenskegrensa, er det kort vei til resten av verden.

Gåerede abpe dajvesne årrodh jïh jïjtje veeljedh maam sïjhth darjodh. Datne maahtah buerie arkebiejjieh Rossen tjïeltesne.Buerie båeteme mijjen luvnie jïh "vaerien vuelie"!

Uansett hvor du velger å bo og hva du liker å gjøre, kan du skape deg det gode hverdagslivet i Røros kommune. Velkommen til oss og pulsen i fjellet!

Har du behov for mer informasjon?

Du kan lese mer om søknadssystemet vårt på kommunens nettside under «Ledige stillinger». Hvis du har spørsmål som du ikke har fått svar på i annonsen kan du ta kontakt med personene oppgitt i sidemargen. Les gjerne mer om oss på roros.kommune.no.

Link til søknadsskjema: Søk her

Sektor
Offentlig
Sted
Bergmannsgata 23, 7374 Røros
Stillingsfunksjon
Omsorg og sosialt arbeid, Saksbehandler, Annet
FINN-kode
353269059
Sist endret
16. mai 2024 10:06