Vernepleier- 100% vikariat

Arbeidsgiver
Avlastning og fritid barn og unge , Fredrikstad kommune
Stillingstittel
Vernepleier- 100% vikariat
Frist
06.06.2024
Ansettelsesform
Vikariat

Beskrivelse

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsvariasjoner med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

Virksomhet Avlastning og fritid barn og unge har lang erfaring med å gi tjenester til barn, ungdom og deres familier. For oss er det viktig å utvikle trygge, gode og kompetente tjenester. Vi søker deg som har et engasjement for barn og unge. Du må være trygg i deg selv og ha evne til å etablere gode relasjoner. Du liker arbeidsdager med høyt tempo og variasjon. Du liker å være aktiv og ønsker å tilrettelegge for gode og meningsfulle aktiviteter.

Avdelingen stillingen er tilknyttet gir døgnkontinuerlig tjenester og timesavlastning til barn og unge med ulike bistandsbehov, i aldersgruppen 10-23 år. Arbeidet består av både 1:1 arbeid og i gruppe. Menn oppfordres til å søke. Som ansatt i våre tjenester må man påregne å arbeide på flere arenaer og bistå andre avdelinger i virksomheten ved behov.

Vi lyser ut:

 • 100 % vikariat i turnus (35,5 t/uke) fra d.d- 31.12.2024.


Arbeidsoppgaver

 • Skape en trygg og forutsigbar hverdag for barn og unge
 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og etatens visjoner, mål og planer
 • Bistand og tilsyn til våre tjenestemottakere
 • Observasjon og dokumentasjon
 • Medisinhåndtering
 • Samarbeid med kollegaer, pårørende og andre instanser
 • Sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen og bidra til å ivareta arbeidsmiljøet
 • Håndtere utfordrende situasjoner i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer
 • Jobbe målrettet med den enkeltes ressurser, videreutvikle ADL-ferdigheter og forberede ungdom inn i det voksne liv

Kvalifikasjonskrav

 • Du har norsk autorisasjon som Vernepleier. Sykepleiere og studenter som er ferdig sommer 2024 tas med i vurderingen.
 • Du har Sertifikat klasse B
 • Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet, holdninger og motivasjon vil bli vektlagt ved tilsetting.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Du har erfaring i arbeid med mennesker med funksjonsvariasjoner
 • Du er vant til å jobbe selvstendig og i team
 • Du har erfaring fra arbeid med atferd som utfordrer
 • Du har god kjennskap til autismespekterforstyrrelser
 • Du har erfaring med ASK
 • Du har erfaring og kunnskap med data som arbeidsverktøy
 • Du har kjennskap til Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og kapittel 9, som omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning.

Personlige egenskaper

Du liker utfordringer, kan håndtere krevende situasjoner og motiveres av å kunne
bidra til at andre mestrer sine liv når livet skjer. Veiledning og
motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre barn og ungdommer. Du
er tålmodig, har høy arbeidskapasitet og er målrettet i miljøarbeidet, og med
respekt arbeider du sammen med den som trenger tjenester. Du er ydmyk og tar
ansvar i relasjonen og den vanskelige samtalen, og du kan reflektere over egen
væremåte, søker råd og veiledning fra dine kollegaer, samtidig som du deler din
erfaring og kunnskap. Du må også kunne legge
til rette for et godt samarbeid med foresatte og andre eksterne
samarbeidspartnere.

Du liker å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er
fleksibel, løsningsorientert, engasjert, og tar i et tak der det trengs. Det er
viktig for oss med godt humør og endringsoptimisme, og at du er en god
motivator og en god rollemodell for dine kollegaer for at vi skal kunne ivareta
et godt arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes
verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

Vi tilbyr

En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig
utvikling. Vi har en strukturert arbeidshverdag med ulike aktiviteter og
gjøremål, og det er planlagte møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene
og faglig utvikling hos personalet. Avdelingen har et sosialt, aktivt og
inkluderende arbeidsmiljø, med mye godt humør og positiv innstilling. Kommunen
har gode pensjons og forsikringsordninger.

Andre vilkår
Arbeidstakere ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.

Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og
utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling
innen helse- og omsorgstjenester.


Offentlighet
Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Kontaktinformasjon

Veronica Spernes, Avdelingsleder, 45975700

Marianne Dilling Hurrød, Virksomhetsleder, 45258992

Arbeidssted

Bryggeriveien 2-4

1603 Fredrikstad

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommuneReferansenr.: 4814712024

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.06.2024

Sluttdato: 31.12.2024

Søknadsfrist: 06.06.2024


Sted
1606 Fredrikstad
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Helsepersonell, Sykepleier
FINN-kode
353268357
Sist endret
16. mai 2024 11:15