Inaktiv

Fagpedagog - Bli med på en meningsfylt hverdag i barnehagen

Arbeidsgiver
Gransletta barnehage, Oslo kommune, Bydel Alna
Stillingstittel
Fagpedagog - Bli med på en meningsfylt hverdag i barnehagen
Frist
30.05.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Bli med og skap likeverdige muligheter for barn i Alna!

Vi byr på spennende dager i et stort faglig fellesskap bestående av 170 barnehagelærere og ca 200 andre dyktige medarbeidere fordelt på 25 barnehager.

Barnehageenheten arbeider etter en felles pedagogisk plattform. Med denne i bunnen fokuserer vi på forebyggende arbeid, tidlig innsats, foreldreinvolvering og tverrfaglig samhandling. For oss er det viktig å være i utvikling mot stadig høyere kvalitet i barnehagene. Gjennom fokus på hverdagspedagogikkens betydning, gode språkmiljøer, satsing på aktivitet og kosthold skaper vi likeverdige muligheter. Bydelen bruker det digitale verktøyet TOPI (tidlig oppsporing og innsats) som systematisk observasjonsverktøy for å styrke og kvalifisere arbeidet med den tidlige og forebyggende innsatsen.

Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp det enkelte barn. Derfor har Alna barnehageenhet definert en kjernetid på 5 timer hver dag.

Barnehageenheten har en plan om å realisere inntil 25% fagpedagoger i barnehagenes grunnbemanning. Spesialpedagoger, barnevernspedagoger, idrettspedagoger, vernepleiere, faglærere og allmennlærere er målgruppa, og i dag har vi 21 fagpedagoger fordelt på 13 barnehager.

Gransletta barnehage ligger på Furuset og er en 8 avdelings barnehage med til sammen 91 barn og 21 ansatte. Vi er delt inn i fire store og fire små avdelinger, med tett samarbeid mellom to og to avdelinger. Barnehagen ble bygget i 2019 og ligger nær store grøntområder og kollektivtrafikken, og med kort adgang til skogen.
Vi jobber aktivt med språk i hverdagen, og er med i prosjektet Språksterk i regi av Groruddalssatsingen og Universitetet i Oslo. Vi jobber også med barns fysiske helse og kosthold, og har et fokus på et sunt og næringsrikt kosthold og å engasjere barna fysisk hver dag.
Vi ønsker deg som har idrettsfaglig utdannelse.
Vi trenger deg som vil være med og gjøre en forskjell!

Oppstart 1 august.Arbeidsoppgaver

Delta i det daglige arbeidet i barnehagen
Bidra til utvikling av det pedagogiske arbeidet
Bidra aktivt til planlegging, gjennomføring og evaluering av det pedagogiske arbeidet i samråd med pedagogisk leder
Individuell oppfølging og veiledning av personalet innenfor eget fagområde
Skape et godt foreldresamarbeid
Delta i lek og aktiviteter sammen med barn

Kvalifikasjoner

Godkjent 3-årig bachelor fra universitet eller høyskole innenfor spesialpedagogikk, barnevern, idrettsfag, vernepleie, allmennlærer eller annen relevant utdanning
Vi ser i hovedsak etter idrettspedagogisk utdannelse.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Norskkvalifikasjoner på minimum nivå B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Evne til å dele kunnskap og erfaringer.
Evne til å se hvert enkelt barn og ha en anerkjennende praksis
Gode kommunikasjonsferdigheter.
Evne til nytenkning.
Løsningsorientert og fleksibel.
Evne til å jobbe selvstendig og i team.
Ønske om faglig og personlig utvikling.
Evne og vilje til å holde deg faglig oppdatert.
Ønske om å gjøre en forskjell i barns hverdag.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Faglig utviklende fellesskap.
Kompetanseheving innenfor barnehagens og bydelens satsningsområder.
Fem planleggingsdager i året, hvorav en felles for alle ansatte i barnehageenheten.
God pensjonsordning, som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din lønn til pensjonsinnskudd
Ltr. 28-40

Andre yrkesgrupper, som barne- og ungdomsarbeidere vil bli vurdert hvis det ikke er søkere som oppfyller utdanningskravet som fagpedagog. Ansettelse vil da være midlertidig for inntil 1 år, og avlønnes i henhold utdannelse og ansiennitet.

Kontaktinformasjon

Jonas Tømmerbakke, Fagleder, 40435809, jonas.tommerbakke@bal.oslo.kommune.no

Arbeidssted

Gransdalen 35

1054 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Oslo kommuneReferansenr.: 4812962892

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.08.2024

Søknadsfrist: 30.05.2024


Sektor
Offentlig
Sted
Gransdalen 35, 1054 Oslo
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk, Barnehage / Barnehagelærer, Barnehage / Pedagogisk leder
FINN-kode
353268064
Sist endret
16. mai 2024 10:34