Inaktiv

Prosjektmedarbeider

Arbeidsgiver
34010 - Mestringstilbud psykisk helse og rus, Asker kommune
Stillingstittel
Prosjektmedarbeider
Frist
04.06.2024
Ansettelsesform
Prosjekt

Beskrivelse

Vi søker tre nye medarbeidere i 100% midlertidig stilling for å etablere rask rus- og avhengighetshjelp som nytt lavterskeltilbud.

Virksomheten psykisk helse og rus gir tjenester til personer over 18 år, med psykisk helse- og/eller rusutfordringer av kort eller lang varighet, og behandling av begynnende og milde psykiske helse- og rusproblemer.

Virksomheten består av flere avdelinger og gir et variert tjenestetilbud, avhengig av hva den enkelte trenger for å mestre hverdagen og bli mest mulig selvhjulpen. Dette kan omfatte råd og veiledning, kurs, behandling, praktisk hjelp, ambulant oppfølging, omsorgsbolig og forskjellige aktivitetstilbud. Virksomheten organiserer og leder kommunens psykososiale kriseteam, og i tillegg kommunens evakuerte- og pårørendesenter i krisesituasjoner.

Vi er en virksomhet i utvikling for å imøtekomme innbyggeres behov for tjenester, og spiller på lag med brukere om målrettede tjenester som hjelper den enkelte til et selvstendig liv.

Asker kommune har fått tilskudd fra Statsforvalteren til å etablere rask rus- og avhengighetshjelp som nytt lavterskeltilbud for innbyggere med begynnende rus- og avhengighetsutfordringer. Tilbudet er planlagt som et fireårig utviklingsprosjekt med mål om implementering i drift. Det må søkes om midler årlig, og det er mulighet for videreføring av ansettelsene ved videre innvilgelse av midler.

Vi søker etter tre nye medarbeidere til 100% midlertidige stillinger for ett år, med muligheten for forlengelse hvis det blir ytterligere tilskudd etter det første året.
Medarbeiderne får ansvar for å utvikle tilbudet i nært samarbeid med prosjektleder. Det er planlagt at tilbudet skal favne råd, veiledning og behandling i form av undervisning, kurs, gruppe og individuell oppfølging.

Tilbudet skal tuftes på recoverorientert praksis og utvikles i tråd med innbyggernes behov og tilbakemeldinger. Rask rus- og avhengighetshjelp vil benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling, slik som for eksempel motiverende intervju, kognitiv terapi og veiledet selvhjelp.Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle virksomhetens tilbud innen rask rus- og avhengighetshjelp
 • Gi råd og veiledning til innbyggere og samarbeidspartnere
 • Lose videre til relevante tilbud og selvhjelpsgrupper
 • Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Utvikle og gjennomføre undervisning, kurs og gruppetilbud
 • Veiledet selvhjelp
 • Korttidssamtalebehandling
 • Samarbeide med relevante instanser om utviklingen av tilbudet
 • Bidra til statistikk, evaluering og rapportering knyttet til utviklingen av tilbudet
 • Faglig oppdatering gjennom relevante kurs, dersom det vurderes nødvendig for tjenestetilbudet

Kvalifikasjoner

 • Flere utdanninger er relevante og vil stille likt i søknadsprosessen. Vi søker etter autorisert psykolog/ psykologspesialist, bachelor i helse- og sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning.
 • Søkere med bachelor i helse- og sosialfaglige utdanning uten videreutdanning kan bli vurdert.
 • Dokumentert arbeidserfaring innen fagfeltet rus og psykisk helse.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av systematisk tilbakemelding, Feedback Informed Treatment.
 • Ønskelig med erfaring innen prosjekt- eller annet utviklingsarbeid.
 • Ønskelig med erfaring fra kommunale psykisk helse- og rustjenester, eller tilsvarende.
 • Førerkort for bil.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som har et stort engasjement for målgruppen, og for å bidra til å bygge opp gode tjenester for innbyggerne i Asker kommune. Du er utviklingsorientert og arbeider i tråd med Asker kommunes verdier som er å være raus, modig, nær og skapende, når du skal bidra til å utvikle tilbudet innen rask rus- og avhengighetshjelp. Vi ser etter deg som av natur er vitebegjærlig, og som følger med på utviklingstrender innen fagfeltet. Du har stor grad av refleksjonskompetanse og trives med å drøfte faglige problemstillinger med kollegaer.

Vi tilbyr

 • Samarbeid med erfarne og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
 • Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver,
 • Spennende mulighet til å påvirke utviklingen av et nytt tilbud.
 • Mulighet for kurs og faglig kompetanseheving.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til tariffavtale, samt etter kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Pernille Fjørtoft, +47 98251556

Arbeidssted

Erteløkka 3

1384 Asker

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Asker kommuneReferansenr.: 4812643109

Stillingsprosent: 100%

Midlertidig

Startdato: 02.09.2024

Søknadsfrist: 04.06.2024


Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Erteløkka 3, 1384 Asker
Stillingsfunksjon
Helsepersonell, Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut, Sykepleier
FINN-kode
353267727
Sist endret
16. mai 2024 10:37