Vi søker etter en arbeidende faglig ansvarlig leder knyttet til elektriske anlegg (100%)arbeidssted Træna

Arbeidsgiver
Flow Controlling AS
Stillingstittel
Installasjonsansvarlig elektriker
Frist
30.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Vi søker etter en arbeidende faglig ansvarlig leder knyttet til elektriske anlegg (100%)arbeidssted Træna

Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret utøver arbeidet, og er tilgjengelig innenfor foretakets normale arbeidstid. Den som har det faglige ansvaret kan ikke samtidig inneha en stilling med sammenfallende eller delvis sammenfallende arbeidstid i et annet foretak.
Arbeidsoppgaver:
Ansvar for å skape et godt elektrofaglig miljø med respekt for det regelverk foretaket må forholde seg til
Ansvar for at selskapet benytter kvalifisert personell - med oppdatert kompentanse knyttet til
De oppdrag foretaket har påtatt seg
Ansvar for det arbeid selskapet utførerAnsvar for at selskapets Internkontroll opprettes - utvikles og etterleves.
Ansvar for at selskapets HMS system opprettes - utvikles og etterleves.
Ansvar for at selskapets opplæringsprogram opprettes - utvikles og etterleves
Ansvar for at selskapets avviks rapporterings- og riktig dokumentasjonssystem opprettes - utvikles og etterleves.
Ansvar for at feil og mangler etter offentlig tilsyn rettes
Annet:
Holde seg fortløpende oppdatert på nye krav som kommer Koordinere arbeid

Litt reisevirksomhet vil kunne bli nødvendig


Kvalifikasjoner: Godkjent til å være elektriker i Norge og

Godkjent " installatør" Eller kvalifisert til å kunne avlegge installatørprøven jf § 7 https://lovdata.no/forskrift/2013-06-19-739/§7


Personer som omfattes av EØS-avtalen
For personell som har sin fagutdannelse fra utlandet gjelder . § 11 Foretaket vil da påse at disse får nødvendig kunnskap om forhold som er særlig gjeldende for Norge og som er nødvendig for de arbeidsoppgavene de skal utføre,
Videre for personer som omfattes av EØS avtalen Godkjent til å være elektriker i Norge av www.dsb.no

Attest " ansvarlig leder" fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver som bevis på minst ett år praksis i løpe av De 10 siste årene etter utdanninga
Attest Utdanning iht Yrkeskvalifikasjon loven § 3-3 https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-22-2384/§3-3


Ansettelse forutsetter godkjennelse eller akseptering iht Permanent godkjenning - elektrofagarbeider - EU/EØS | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Det oppfordres både damer og menn å søke
Språk / Kommunikasjon:
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Flere språk er en fordel

Personlige egenskaper: Serviceinnstilt

Strukturert og selvstendig

Jobber proaktivt

Gode samarbeidsevner

Gode kommunikative evne

Ser etter muligheter fremfor umuligheter

Ønsker å bidra til utvikling og effektivisering innenfor elektrofagets rammer

Ønsker å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø

Hva vi kan tilby: Gode muligheter for faglig utvikling i en spennende arbeidsmiljø.

Gode ansettelsesvilkår

Lønn etter avtale

Hyggelig arbeidsmiljø

Arbeidssted Træna Nordland - Norge

Bosted adresse Træna

Attraktiv bolig pakke for familie

Bedriften vil hjelper til med jobb for samboer ektefelle

Mulighet for rotasjon

Sektor
Privat
Sted
Fløttingen, 8770 Træna
Stillingsfunksjon
Håndverker / Elektriker, Ingeniør / Elektroingeniør
FINN-kode
353267631
Sist endret
16. mai 2024 06:46