Me søkjer pedagogisk leiar i Kåreviksmarka FUS barnehage

Arbeidsgiver
Kårevikmarka FUS barnehage as
Frist
02.06.2024
Ansettelsesform
Fast

Beskrivelse

Kåreviksmarka FUS barnehage opna i 2004, og ligg i Kåreviksmarka, like ved Heiane. Me har flotte naturområder i nærmiljøet, som skog og sjø.


Me hentar mykje inspirasjon frå Reggio Emilia-filosofien og har eit positivt barnesyn. Det inneber at me ser på barnet som unikt og kompetent. Personalet støtter barnet i utviklinga ved å vere medundrande og medforskande ved mellom anna å stilla spørsmål i staden for å gje svar. Personalet i barnehagen ser på barnet som likeverdig. Me meinar barn kan og klarar, og at meininga deira tel.Me har ledig 100% fast stilling som pedagogisk leiar frå 01.08.24


Søknadsfrist 02.juni 2024.Me søker deg som:

- Har barnehagelærarutdanning frå høgskule.

- Er glødande, skapande og tilstadeverande på arbeid.

- Kan bidra til å nå barnehagens mål og jobba strukturert med barnehagens satsingsområder.

- Vil vera en bidragsytar til barnehagens faglege innhald.

- Er eit godt førebilete og er bevisst på dine eigne haldningar og handlingar.

- Har ei positiv instilling og er løysingsorientert.

- Evner å samarbeida med ulike mennesker.

- Er genuint interessert i leik og læring gjennom opplevingar og aktivitetar.

- Likar å vera i fagleg utvikling og personleg utvikling, og trivest med å arbeida mot kontinuerleg forbetring.

- Likar å vera ute, og delta i mange ulike aktivitetar.
Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting.Opplysningar om stillinga: Ta kontakt med Randi Sævareid 91 66 99 90.Krav til kompetanse:


  • Utdanning: Barnehagelærar
  • Kompetanse: 3-årig høgskuleutdanning –barnehagelærarutdanninga


Sektor
Privat
Sted
5412 Stord
Stillingsfunksjon
Barnehage / Pedagogisk leder, Barnehage / Barnehagelærer, Undervisning og pedagogikk
FINN-kode
353267620
Sist endret
16. mai 2024 10:21